Kamervragen

Zoekresultaten (100.508)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over mijn gesprek met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouwafspraken

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over mijn gesprek met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouwafspraken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2024D23969

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over ombouwen van onzelfstandige studentenkamers

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over ombouwen van onzelfstandige studentenkamers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering...

2024D23951

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vernielen van een unieke archeologische vindplaats in de gemeente Emmen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D23824

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de aanpak van recidive bij verkeersovertredingen

Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de aanpak van recidive bij verkeersovertredingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door...

2024D23847

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ceder over marteling van Papoea’s door Indonesische militairen in West-Papoea

Antwoord op vragen van het lid Ceder over marteling van Papoea’s door Indonesische militairen in West-Papoea. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de...

2024D23888

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het sluiten van de nachtspoedhulp van het Evidensia dierenziekenhuis in Den Haag

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het sluiten van de nachtspoedhulp van het Evidensia dierenziekenhuis in Den Haag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2024D23817

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Palmen over het hanteren van een te lage beslagvrije voet voor ouderen bij verrekening van schulden

Uitstel beantwoording vragen van het lid Palmen over het hanteren van een te lage beslagvrije voet voor ouderen bij verrekening van schulden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2024D23779

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Podt en Veldkamp over het informatieverzoek inzake de coördinator nationale aanpak overlast

Antwoord op vragen van de leden Podt en Veldkamp over het informatieverzoek inzake de coördinator nationale aanpak overlast. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2024D23700

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Hertzberger en Holman over het bericht ‘Experts bezorgd om vogelgriep bij Amerikaanse koeien: is Nederland voorbereid op een uitbraak? 'Tests liggen klaar'’

Antwoord op vragen van de leden Hertzberger en Holman over het bericht ‘Experts bezorgd om vogelgriep bij Amerikaanse koeien: is Nederland voorbereid op een uitbraak? 'Tests liggen klaar'’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel...

2024D23686

Kamervragen

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10305 Vragen van de leden Aartsen en Rajkowski (VVD) aan de Ministers...

2024D24444

Kamervragen

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10308 Vragen...

2024D24445

Kamervragen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen...

2024D24442

Kamervragen

Het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’

Het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der...

2024D24441

Kamervragen

Het bericht dat NLFI adviseert de Volksbank te privatiseren

Het bericht dat NLFI adviseert de Volksbank te privatiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10296 Vragen van het lid Dijk (SP) aan de Minister van Financiën over...

2024D24440

Kamervragen

De stand van zaken naar aanleiding van het bericht 'Martine en Marieke moesten borstenfoto’s opsturen aan hun verzekeraar'

De stand van zaken naar aanleiding van het bericht 'Martine en Marieke moesten borstenfoto’s opsturen aan hun verzekeraar'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10294 Vragen van het...

2024D24439