Kamervragen

Zoekresultaten (100.508)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Kamervragen

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'. 2024Z10460 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport...

2024D24669

Kamervragen

De problemen bij Esdege Reigersdaal

De problemen bij Esdege Reigersdaal. 2024Z10465 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Dobbe (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Esdege Reigersdaal Wat is uw reactie op de...

2024D24675

Kamervragen

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.. 2024Z10462 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Valize...

2024D24672

Kamervragen

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm. 2024Z10461 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm   Bent u ervan op de hoogte...

2024D24670

Kamervragen

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is. 2024Z10466 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van de leden Paulusma en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van...

2024D24676

Kamervragen

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil. 2024Z10459 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil   Vraag...

2024D24668

Kamervragen

Het intrekken van vergunningen bij onderbezetting van stallen

Het intrekken van vergunningen bij onderbezetting van stallen. 2024Z10464 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Flach (SGP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het intrekken...

2024D24674

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2024D24525

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het Lighthouse Reports rapport “Desert Dumps”

Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het Lighthouse Reports rapport “Desert Dumps”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door...

2024D24515

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over grondgebonden boeren in het licht van de afbouw van de derogatie

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over grondgebonden boeren in het licht van de afbouw van de derogatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D24352

Kamervragen

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten

De huiverigheid van werkgevers om kunstmatige intelligentie in te zetten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10305 Vragen van de leden Aartsen en Rajkowski (VVD) aan de Ministers...

2024D24444

Kamervragen

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten

Het bericht dat de nieuwe elektrische boiler bij de elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen ongebruikt blijft vanwege de hoge netwerkkosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10308 Vragen...

2024D24445

Kamervragen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen

Signalen dat een grote groep mensen ten onrechte een brief heeft ontvangen van de IND waarin wordt aangegeven dat zij geen rechtmatig verblijf zouden hebben in Nederland waarmee tevens hun recht op toeslagen zou zijn vervallen...

2024D24442

Kamervragen

Het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’

Het bericht ‘De kapper pochte in de salon dat hij de IND had bedonderd met een schijnhuwelijk, maar de immigratiedienst trof geen maatregelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der...

2024D24441

Kamervragen

Het bericht dat NLFI adviseert de Volksbank te privatiseren

Het bericht dat NLFI adviseert de Volksbank te privatiseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z10296 Vragen van het lid Dijk (SP) aan de Minister van Financiën over...

2024D24440