Kamervragen

Zoekresultaten (91.278)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, [start_date], [end_date]

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Campen en Haverkort over het bericht 'Grote giftige spin rukt op: in hele land gesignaleerd'

Antwoord op vragen van de leden Van Campen en Haverkort over het bericht 'Grote giftige spin rukt op: in hele land gesignaleerd'. AH 97 2022Z16601 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 29 september 2022) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Grote giftige spin rukt op: in hele land gesignaleerd’? 1) Antwoord Ja.

2022D38647

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.

Antwoord op vragen van het lid Ellian over de detentie van Naoufal F.. AH 96 2022Z16062 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 29 september 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 42 Vraag 1 Klopt het dat Naoufal F. op dit moment in de PI Arnhem is gedetineerd? Antwoord op vraag 1 Ik ga niet in op de

2022D38574

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het nieuws dat Europese Commissie voorzitter Von der Leyen op eigen houtje met Pfizer onderhandeld heeft over de aanschaf van 1,8 miljard coronavaccins

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het nieuws dat Europese Commissie voorzitter Von der Leyen op eigen houtje met Pfizer onderhandeld heeft over de aanschaf van 1,8 miljard coronavaccins. AH 91 2022Z16932 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 september 2022) 1. Bent u bekend met het bericht

2022D38400

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over Het beroep op vrijstelling wegens richtingbezwaren

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over Het beroep op vrijstelling wegens richtingbezwaren. AH 92 2022Z14969 Antwoord van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) (ontvangen 29 september 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3830 1. Bent u bekend met het beleid van de leerplichtregio Zuid-Holland Zuid

2022D38455

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de ‘Uber Files’

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de ‘Uber Files’. AH 94 2022Z15010 Antwoord van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 29 september 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3713 Vraag 1 Wat is uw

2022D38475

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over de werking van de technische regeling tussen de EU en Israël

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over de werking van de technische regeling tussen de EU en Israël. AH 93 2022Z16157 Mededeling van staatssecretaris De Vries (Financiën – Toeslagen en Douane) (ontvangen 29 september 2022) De schriftelijke vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de minister van Financiën over de werking van de

2022D38458

Kamervragen

Het bericht ‘Excuses voor misstanden bij NPO-klokkenluider’

Het bericht ‘Excuses voor misstanden bij NPO-klokkenluider’. Herdruk* 2022Z18106 (ingezonden 29 september 2022) Vragen van het lid Werner (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Excuses voor misstanden bij NPO-klokkenluider’.   Deelt u de mening dat presentatoren die via productiemaatschappijen

2022D38513

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg

Uitstel beantwoording vragen van de leden Raemakers en Paulusma over de uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg. AH 86 2022Z16504 Mededeling van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 september 2022) De vragen van Kamerleden

2022D38399

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat Shell en ExxonMobil de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in de verkoop zetten

Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het bericht dat Shell en ExxonMobil de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in de verkoop zetten. Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Ons kenmerk PDGGO-DSGG / 22474737 Pagina van 4 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en

2022D38589

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Bontenbal over meerdere ontwikkelingen op het gebied van kernenergie

Antwoord op vragen van de leden Erkens en Bontenbal over meerdere ontwikkelingen op het gebied van kernenergie. Directoraat-generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Ons kenmerk DGKE-PK / 22478544 Pagina van 7 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

2022D38433

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het toezicht op gezinshuizen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over het toezicht op gezinshuizen. AH 104 2022Z16025 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Vraag 1 Zullen, aangezien u in de beantwoording van eerdere vragen aangeeft dat wordt gewerkt aan de algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële

2022D38204

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Paul over het bericht 'Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND'

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Paul over het bericht 'Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND'. AH 103 2022Z15518 Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) en van staatssecretaris De Vries (Financiën – Toeslagen en Douane) (ontvangen 28 september 2022) Zie

2022D38068

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’. AH 90 2022Z15624 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3951 Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht

2022D38122

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'. AH 89 2022Z17385 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'?

2022D38118

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat advocatenkantoor Houthoff nog steeds zaken doet met Russische klanten

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het bericht dat advocatenkantoor Houthoff nog steeds zaken doet met Russische klanten. AH 88 2022Z16803 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 28 september 2022) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat advocatenkantoor Houthoff, in tegenstelling tot

2022D38300

Naar boven