Kamervragen

Zoekresultaten (100.474)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, TK

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Boswijk over de dreigende sluiting van het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide

Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Boswijk over de dreigende sluiting van het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. AH 1972 2024Z08869 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid), mede namens...

2024D24740

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en De Kort over het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'

Antwoord op vragen van de leden Martens-America en De Kort over het artikel 'Havo-leerlingen stappen vaker over naar het mbo'. AH 1971 2024Z07088 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister voor...

2024D24687

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden El Abassi en Ergin over het bericht ‘Van plofkip tot slacht: hoe heilig is het halalkeurmerk in de supermarkt eigenlijk’

Antwoord op vragen van de leden El Abassi en Ergin over het bericht ‘Van plofkip tot slacht: hoe heilig is het halalkeurmerk in de supermarkt eigenlijk’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de...

2024D24571

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over het bericht ‘Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over het bericht ‘Universiteit: anderhalf miljoen euro schade na studentenprotesten’. AH 1973 2024Z08867 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 13 juni 2024) Hierbij deel ik u, mede...

2024D24747

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Mohandis, Inge van Dijk, Van Eijk en Paulusma over de afhandeling van de misstanden in de danswereld en de omgang met slachtoffers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen, Mohandis, Inge van Dijk, Van Eijk en Paulusma over de afhandeling van de misstanden in de danswereld en de omgang met slachtoffers. AH 1969 2024Z08868 Mededeling van minister...

2024D24600

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathmann over de recente faillissementen in de winkelstraat

Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathmann over de recente faillissementen in de winkelstraat. AH 1970 2023Z16934 Antwoord van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de...

2024D24604

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca. AH 1968 2024Z08346 Antwoord van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 13 juni 2024) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023-2024, nr...

2024D24580

Kamervragen

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'

Het rapport 'Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost'. 2024Z10460 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport...

2024D24669

Kamervragen

De problemen bij Esdege Reigersdaal

De problemen bij Esdege Reigersdaal. 2024Z10465 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Dobbe (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de problemen bij Esdege Reigersdaal Wat is uw reactie op de...

2024D24675

Kamervragen

Het bericht ‘Abed zit al maanden vast in Gaza, wat wordt er in Nederland gedaan om hem terug te krijgen? 'Niemand heeft me gebeld'

Het bericht ‘Abed zit al maanden vast in Gaza, wat wordt er in Nederland gedaan om hem terug te krijgen? 'Niemand heeft me gebeld'. 2024Z10457 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Van Baarle (DENK)...

2024D24666

Kamervragen

Het onderzoek ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’

Het onderzoek ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’. 2024Z10458 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) aan de ministers voor Klimaat en Energie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek ‘De...

2024D24667

Kamervragen

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.

Het bericht van Elon Musk op X waarin hij stelt alle apparaten van Apple te zullen weren uit zijn bedrijven wanneer OpenAI geïntegreerd wordt op OS-niveau.. 2024Z10462 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Valize...

2024D24672

Kamervragen

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm

Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm. 2024Z10461 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Pierik (BBB) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm   Bent u ervan op de hoogte...

2024D24670

Kamervragen

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is

Het bericht dat zorgverzekeraars overstappers belemmeren waardoor de premie onnodig hoog is. 2024Z10466 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van de leden Paulusma en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van...

2024D24676

Kamervragen

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil

Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil. 2024Z10459 (ingezonden 13 juni 2024) Vragen van het lid Van Kent (SP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil   Vraag...

2024D24668