Commissieverslagen

Zoekresultaten (83)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2014, over de stand van zaken met betrekking tot de Koninkrijksconferentie op 2 april 2014

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2014, over de stand van zaken met betrekking tot de Koninkrijksconferentie op 2 april 2014. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 IV Vaststelling van...

2014D17935

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2013, over het Unicef-rapport over de situatie van kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2013, over het Unicef-rapport over de situatie van kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 839 Jeugdzorg Nr...

2013D30351

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2013, over het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2013, over het verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar...

2013D30785

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2013, over verzameloverleg Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2013, over verzameloverleg Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 Nr. 28...

2013D17552

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2013, over Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2013, over Koninkrijksrelaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 Nr. 25 VERSLAG...

2013D07285

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2013, over EU-voorstel: herziening LGO-besluit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2013, over EU-voorstel: herziening LGO-besluit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1582...

2013D06333

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake diverse onderwerpen op het gebied van Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2012, inzake diverse onderwerpen op het gebied van Koninkrijksrelaties. kst-33000-IV-73 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 IV Vaststelling...

2012D19268

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, over BES aangelegenheden met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, over BES aangelegenheden met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. kst-33000-IV-63 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012...

2012D05444

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. kst-33000-IV-61 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33...

2012D05079

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. kst-33000-IV-60 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33...

2012D05191

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel (herdruk)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister voor Immigratie en Asiel (herdruk). kst-31568-98-n1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31...

2012D05127

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. kst-26407-60 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 26 407 Biodiversiteit Nr...

2012D03690

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden Volksgezondheid, Welzijn en Sport. kst-33000-IV-59 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 IV Vaststelling van...

2012D03699

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. kst-32473-16 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 473...

2012D03714

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2012, inzake BES aangelegenheden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (herdruk). kst-33000-IV-58-n1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012...

2012D03693