Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het overzicht zelfstandige bestuursorganen

Verslag van een algemeen overleg over het overzicht zelfstandige bestuursorganen. 25 268 Zelfstandige bestuursorganen Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 september 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 3...

2008D04779

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het AIVD-jaarverslag 2007

Verslag van een algemeen overleg over het AIVD-jaarverslag 2007. 30 977 AIVD Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 september 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 3 september 2008...

2008D04777

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Verslag van een algemeen overleg over het rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 37 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 september 2008 De vaste...

2008D05528

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid

Verslag van een algemeen overleg over de visie Betere Dienstverlening Overheid en het actieprogramma Dienstverlening en e-Overheid. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 142 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 september 2008 De vaste...

2008D07176

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het standpunt kabinet inzake advies van Burgerforum Kiesstelsel (advies van 18 december 2006; 30184, nr. 11)

Verslag van een algemeen overleg over het standpunt kabinet inzake advies van Burgerforum Kiesstelsel (advies van 18 december 2006; 30184, nr. 11). 30 184 Bestuurlijke vernieuwing Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 september...

2008D07175

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over het actieplan gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Verslag van een algemeen overleg over het actieplan gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2008D09754

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage fase 1 en verzoek instemming met fase 2 p-direkt

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage fase 1 en verzoek instemming met fase 2 p-direkt. 30 146 Instellen P-Direkt als baten-lastendienst 26 643 Informatie- en communicatietechnologe (ICT) Nr. 23 HERDRUK* VERSLAG VAN EEN...

2008D13218

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak. 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 183 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 november 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken...

2008D14502

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport

Verslag van een algemeen overleg over advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport. 31 570 Herziening Grondwet Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 november 2008 De...

2008D16011

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken...

2008D18682

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de voortgangsbrief nationale veiligheid 2008

Verslag van een algemeen overleg over de voortgangsbrief nationale veiligheid 2008. 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 december 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op...

2008D20702

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de 6e voortgangsrapportage e-overheid

Verslag van een algemeen overleg over o.a. de 6e voortgangsrapportage e-overheid. 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 146 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 december 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1...

2008D21420

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over het onderdeel Politie van de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over het onderdeel Politie van de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009. 31 700 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het...

2008D21955

Commissieverslagen

Verslag van een AO gehouden 6 november 2008 over de uitvoering van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007

Verslag van een AO gehouden 6 november 2008 over de uitvoering van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007. 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004–2007 Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 december 2008 De vaste commissie voor...

2009D39807

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22 december 2008 De vaste commissies voor...

2008D23788