Commissieverslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 september 2010, inzake de aanpak risicojongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 september 2010, inzake de aanpak risicojongeren. kst-31268-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011 Nr. 41 VERSLAG...

2010D40611

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 9 september 2010 inzake MOE-landen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 9 september 2010 inzake MOE-landen. kst-29407-114 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten...

2010D37780

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over woningcorporaties. kst-29453-166 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 166 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D30396

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 mei 2010, inzake het Bouwbesluit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 mei 2010, inzake het Bouwbesluit. kst-28325-126 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 126 VERSLAG VAN EEN...

2010D25486

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over het staatssteundossier woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2010, over het staatssteundossier woningcorporaties. kst-29453-162 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 162 VERSLAG VAN EEN...

2010D25351

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake Stopzetten Koopsubsidie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake Stopzetten Koopsubsidie. kst-32123-XVIII-76 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de...

2010D25263

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2010, over de 3e tranche stimuleringsregeling woningbouw, de BEW-regeling en startersleningen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 maart 2010, over de 3e tranche stimuleringsregeling woningbouw, de BEW-regeling en startersleningen. kst-27562-53 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 27 562...

2010D21042

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake bouwregelgeving en brandveiligheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 maart 2010, inzake bouwregelgeving en brandveiligheid. kst-26956-71 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000–2004 Nr. 71 VERSLAG...

2010D19266

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 maart 2010, inzake inburgering

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 maart 2010, inzake inburgering. kst-31143-82 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 82 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2010D16979

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2010, inzake arbeidsmigranten uit MOE-landen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2010, inzake arbeidsmigranten uit MOE-landen. 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 104 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 maart 2010 De...

2010D13010

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake bevolkingsdaling - Krimp

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 februari 2010, inzake bevolkingsdaling - Krimp. 31 757 Stedenbeleid vanaf 2010 Nr. 19 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 maart 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken...

2010D13012

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2010, inzake de de huurtoeslag

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2010, inzake de de huurtoeslag. 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 66 VERSLAG...

2010D12465

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2010, inzake de crisisimaatregelen woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2010, inzake de crisisimaatregelen woningmarkt. 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 Nr. 45 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken...

2011D02543

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over uittreding woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, over uittreding woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 155 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 maart 2010 De vaste commissie voor Werken, Wonen en Integratie1 heeft...

2010D11747

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2010, over de Onderzoeken UvA en Universiteit van Limburg naar bewonersbudgetten en -participatie en het onderzoek naar de projectencarrousel

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2010, over de Onderzoeken UvA en Universiteit van Limburg naar bewonersbudgetten en -participatie en het onderzoek naar de projectencarrousel. 30 995 Aanpak Wijken 31 757 Stedenbeleid vanaf...

2010D11538