Commissieverslagen

Zoekresultaten (58)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 februari 2010, inzake woningcorporaties. kst-29453-156 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 453 Woningcorporaties Nr. 156 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2010D20692

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, inzake woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2010, inzake woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 154 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2010 De vaste commissie voor Werken, Wonen en Integratie1 heeft op...

2010D11322

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2009, over inburgering in het buitenland en huwelijksmigratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2009, over inburgering in het buitenland en huwelijksmigratie. 32 005 Evaluatie Wet inburgering in het buitenland Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 januari 2010...

2010D02735

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, inzake Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, inzake Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. 26 283 Migratie Antilliaanse jongeren Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2010D01854

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, over inburgering buitenland en huwelijksmigratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2009, over inburgering buitenland en huwelijksmigratie. 32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2010 De algemene commissie voor Wonen...

2010D01494

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2009, over bouwregelgeving en brandveiligheid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2009, over bouwregelgeving en brandveiligheid. 28 325 Bouwregelgeving 2002–2006 Nr. 118 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 december 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en...

2009D63987

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 8 oktober 2009 inzake wijkenaanpak Eindhoven

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 8 oktober 2009 inzake wijkenaanpak Eindhoven. 30 995 Aanpak Wijken Nr. 76 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1...

2009D61652

Commissieverslagen

Concept verslag Antilliaans Nederlandse probleemjongeren

Concept verslag Antilliaans Nederlandse probleemjongeren. algemeen overleg/Antilliaans Nederlandse probleemjongeren d.d. 12 december 2009/BZK/Justitie/WW/JGI blz. 091202 Antilliaans Nederlandse probleemjongeren (Langstraat/Struijlaart) Uiterste corr.datum: dinsdag 15 december te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116

2009D66505

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2009, inzake het sectorbeeld en incidenten woningcorporaties

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2009, inzake het sectorbeeld en incidenten woningcorporaties. 29 453 Woningcorporaties Nr. 140 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 december 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken...

2009D61223

Commissieverslagen

Inburgering buitenland en huwelijksmigratie (voortzetting)

Inburgering buitenland en huwelijksmigratie (voortzetting). algemeen overleg/Inburgering buitenland en huwelijksmigratie d.d. 2 december 2009/WWI blz. 091202Inburgering buitenland en huwelijksmigratie (extern) Uiterste corr.datum: dinsdag 29 december te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2009D66507

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 oktober 2009, inzake Inburgering

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 oktober 2009, inzake Inburgering. 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 69 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 november 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft...

2009D58783

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake energiebesparing gebouwde omgeving

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake energiebesparing gebouwde omgeving. 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 86 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 november 2009 De commissie voor Wonen, Wijken...

2009D58153

Commissieverslagen

Conceptverslag Inburgering buitenland en huwelijksmigratie

Conceptverslag Inburgering buitenland en huwelijksmigratie. algemeen overleg/Inburgering d.d.18 november 2009 blz. 09118Inburgering buitenland en huwelijksmigratie(Renée Bakker) Uiterste corr.datum: dinsdag 12 januari te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: INBURGERING BUITENLAND...

2010D00770

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2009, over Roma-kinderen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2009, over Roma-kinderen. 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 27 VERSLAG VAN EEN...

2009D55528

Commissieverslagen

Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen

Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake woonwagens en woonschepen. 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 11 VERSLAG VAN EEN...

2009D51345