Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 17 mei 2010 over de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.. kst-32021-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 021 Wijziging van de Wet op...

2010D23780

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure. 31 994 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen...

2009D64129

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht (vervolg van het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2009)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht (vervolg van het wetgevingsoverleg van 26 oktober 2009). 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband...

2009D62660

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Justitie begrotingsonderzoek 2010

Verslag van een wetgevingsoverleg over het Justitie begrotingsonderzoek 2010. 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 63 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 november 2010...

2009D54733

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 oktober 2009, over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht. mondeling overleg. 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling...

2009D53356

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2009, over de Jaarverslagen Justitie 2008.. kst132588.2s.pdf. 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 9 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Voorgesteld 17 juni 2009 De...

2009D32404

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

Verslag van een wetgevingsoverleg over Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008...

2009D29691

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

Verslag van een wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009. 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar...

2008D16678