Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2013, over hoofdlijnennotitie modernisering comptabiliteitswet

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2013, over hoofdlijnennotitie modernisering comptabiliteitswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 7 februari 2014...

2014D04695