Commissieverslagen

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 november 2013, over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 november 2013, over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 18 december...

2013D51623