Brieven regering

Zoekresultaten (77.747)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar. Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra...

2024D07232

Brieven regering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Publicatie Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert een onafhankelijk consortium bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het...

2024D07219

Brieven regering

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum. Afschrift adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal Nationaal Slavernijmuseum Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375...

2024D07229

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Woo-besluit Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb...

2024D07227

Brieven regering

Aanbieding nota van wijziging en verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279)

Aanbieding nota van wijziging en verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (Kamerstuk 36279). Hierbij bied...

2023D44472

Brieven regering

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue. Aanpassing Hierbij ontvangt u de aanpassing aan de aanwijzing die op 28 februari 2024 is gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en...

2024D07209

Brieven regering

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum. Reactie op verzoek om afschrift antwoord aan Congregatie van de Heilige Geest Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den...

2024D07214

Brieven regering

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand. mensen met financiële problemen of schulden. Daarom is in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute een pilot gestart rondom het ontwikkelen van een gids op Geldfit.nl. Hiermee worden mensen met schuldenproblematiek of...

2024D06814

Brieven regering

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU. 2024D06797 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2024 Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor...

2024D06797

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. 2024D06664 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2024 Op 9 februari jl. ontving ik het...

2024D06664

Brieven regering

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid. 2024D06917 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Bij brief van 22...

2024D06917

Brieven regering

Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking. voor het overgrote deel dividenden/ingehouden winsten. Dividenden zullen vanaf 2024 onder de reikwijdte van de bronbelasting vallen. Tevens blijkt dat er geen sprake is van een (waarneembaar)...

2023D41744

Brieven regering

Tussentijdse evaluatie Invest International

Tussentijdse evaluatie Invest International. In 2021 is Invest International opgericht om ondersteuning te bieden aan op het buitenland gerichte activiteiten van Nederlandse ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en die...

2024D06397

Brieven regering

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg. een belangrijk onderwerp en ik hecht er waarde aan dat op het volgende JVO in juni 2024 vervolgstappen kunnen worden gezet. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Tijdens het JVO is wederom aandacht...

2024D07196

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. Algemene Hierbij informeer ik uw Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: algemene vergadering) van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. die heeft...

2024D06795