Brieven regering

Zoekresultaten (10.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Enkele moties op het gebied van tabaksbeleid

Enkele moties op het gebied van tabaksbeleid.

2024D26422

Brieven regering

Voortgangsbrief Jeugd

Voortgangsbrief Jeugd. Voortgangsbrief De afgelopen jaren is hard gewerkt om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Het aantal kinderen dat jeugdzorg kreeg was fors gegroeid, er zaten teveel kinderen in gesloten jeugdzorg, er waren...

2024D26387

Brieven regering

Uitwerking NZa-advies meer tijd voor de patiënt

Uitwerking NZa-advies meer tijd voor de patiënt. Op 16 mei jongstleden heb ik uw Kamer reeds gemeld1 dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten ‘meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) per 1-1-2025 structureel onder te brengen...

2024D26382

Brieven regering

Onderzoek demonstratierecht en demonstraties bij abortusklinieken

Onderzoek demonstratierecht en demonstraties bij abortusklinieken. Tijdens het notaoverleg op 8 april 2024 over de initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen1 heb ik toegezegd om de Tweede Kamer...

2024D26365

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake onmenselijke behandeling daklozen

Reactie op verzoek commissie inzake onmenselijke behandeling daklozen. : De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij per brief gevraagd te reageren op een ingezonden brief van V. over het verbod op en het...

2024D26369

Brieven regering

Update financieel beheer VWS

Update financieel beheer VWS. Ik heb toegezegd dat ik uw Kamer voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag een update zou sturen over het financieel beheer binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze update...

2024D26376

Brieven regering

Verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

Verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling. Verlenging Hierbij bied ik u aan de conceptregeling, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2024-2025 (hierna: de Subsidieregeling) in verband...

2024D26373

Brieven regering

Uitvoeringstoets vaccinatievoorziening volwassenen

Uitvoeringstoets vaccinatievoorziening volwassenen. Uw Kamer is op 4 juli 2022 geïnformeerd over de reactie van het kabinet op twee adviezen, die in 2021 zijn verschenen over het vaccinatiestelsel. Het ging om de verkenning ‘Het vaccinatiestelsel in...

2024D26328

Brieven regering

Voortgang (Ont)Regel de Zorg

Voortgang (Ont)Regel de Zorg. 29515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten Nr. 492 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2024 Op...

2024D26109

Brieven regering

Wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect

Wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect. Wijziging Met deze brief informeer ik uw Kamer over mijn voornemen tot het publiceren van de wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en...

2024D26270

Brieven regering

Beleidsreactie op het advies ‘De opstelling aan de top’

Beleidsreactie op het advies ‘De opstelling aan de top’. Beleidsreactie Op 9 april jl. heb ik het advies ‘De opstelling aan de top’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) naar uw Kamer gestuurd.1 Ik heb toen toegezegd...

2024D26105

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. eigen bijdrage Wlz

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. eigen bijdrage Wlz. Bij brief van 12 mei 2023 (kenmerk 2023Z08238) verzoekt u mij om een reactie op de door u ontvangen brief van derden over de eigen...

2024D26261

Brieven regering

Ontwikkelingen rond lichaamsmateriaal

Ontwikkelingen rond lichaamsmateriaal. Iedere dag worden patiënten behandeld met lichaamsmaterialen of met medische producten vervaardigd op basis van lichaamsmateriaal. Dit varieert van een levensreddend orgaan voor iemand die op een wachtlijst staat, of een bloedtransfusie na...

2024D26263

Brieven regering

Reactie op verzoek verzoek commissie over een 'onhoudbare situatie in verzorgingshuizen'

Reactie op verzoek verzoek commissie over een 'onhoudbare situatie in verzorgingshuizen'.

2024D26229

Brieven regering

Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid

Afdoen van enkele moties op het gebied van tabaksbeleid. Met deze brief doe ik de volgende moties van uw Kamer op het gebied van tabaksbeleid af. De motie van de leden Paulusma, Slagt-Tichelman en Jansen verzoekt...

2024D26220