Brieven regering

Zoekresultaten (10.812)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Kabinetsreactie op de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)

Kabinetsreactie op de vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Kabinetsreactie Op 30 mei 2023 heeft mijn ambtsvoorganger u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV), het...

2024D25089

Brieven regering

Onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet

Onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet. Hierbij bied ik uw Kamer het onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe...

2024D24712

Brieven regering

Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2023

Voortgang financiële arrangementen geneesmiddelen 2023. Voortgangsbrief Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de uitdagingen bij dure geneesmiddelen, zowel binnen als buiten uw Kamer. Patiënten, artsen, apothekers en zorgverzekeraars worden dagelijks geconfronteerd met deze...

2024D24798

Brieven regering

Beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad

Beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad. Aanbieding Hierbij bied ik u de wettelijke evaluatie van de Nederlandse Sportraad (hierna: NLsportraad) aan, voorzien van mijn beleidsreactie. Deze evaluatie komt voort uit de Kaderwet adviescolleges en besteedt aandacht...

2024D24812

Brieven regering

Stand van zaken BOSA-regeling 2024 en ontzorgingstrajecten

Stand van zaken BOSA-regeling 2024 en ontzorgingstrajecten. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA-regeling) en de ontzorgingstrajecten. De vaste commissie...

2024D24783

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Bruyning, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024)

Reactie op het verzoek van het lid Bruyning, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024).

2024D24840

Brieven regering

Getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging Opiumwet

Getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging Opiumwet. Aankondiging Hierbij informeer ik uw Kamer over ontwikkelingen in het beleid over medicinale cannabis. Deze brief is hiermee een vervolg op de Kamerbrief1 van maart 2023, waarin...

2024D24574

Brieven regering

Aanpassingen zorgspecifiek markttoezicht

Aanpassingen zorgspecifiek markttoezicht. ), zorgaanbieders (indien het een ziektekostenverzekeraar betreft) of consumenten. Regeling transparantie zorgaanbieders-TH/NR-028 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl) Tweede Kamer, 2022-2023, 29 689, nr. 1207 Specifiek gaat het om samenwerkingen van ofwel maximaal acht ondernemingen...

2024D24516

Brieven regering

Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging

Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging. 23235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 242 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2024 Hierbij informeer ik...

2024D24511

Brieven regering

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over mijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad (GR) ‘Verbetermogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker’. Ik heb uw Kamer...

2024D24363

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Indisch Platform 2.0. over de Backpay-regeling voor weduwen

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Indisch Platform 2.0. over de Backpay-regeling voor weduwen. Per brief van 15 april 2024 heeft u mij gevraagd te reageren op een e-mail die de vaste Kamercommissie...

2024D24527

Brieven regering

Wooninitiatieven en pgb

Wooninitiatieven en pgb. Het persoonsgebonden budget (pgb) als een positieve en bewuste keuze; dat is waar ik me steeds voor heb ingezet en wat ook in deze brief het uitgangspunt is. Cliënten kiezen voor het pgb...

2024D24503

Brieven regering

Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt'

Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt'. Reactie Op 27 maart 2024 heeft de Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG) uw Kamer de brief “Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt” gestuurd. Deze...

2024D24505

Brieven regering

Stand van zaken CIZ mei 2024

Stand van zaken CIZ mei 2024. In 2023 heb ik u in februari1 en december2 geïnformeerd over de stand van zaken bij het CIZ ten aanzien van de hoge werkvoorraad, het ziekteverzuim en over het voornemen...

2024D24513

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk

Reactie op verzoek commissie over de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk. Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. een...

2024D24202