Brieven regering

Zoekresultaten (10.838)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Stand van zaken BOSA-regeling 2024 en ontzorgingstrajecten

Stand van zaken BOSA-regeling 2024 en ontzorgingstrajecten. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA-regeling) en de ontzorgingstrajecten. De vaste commissie...

2024D24783

Brieven regering

Beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad

Beleidsreactie op wettelijke evaluatie Nederlandse Sportraad. inhoudelijke adviseurs. Ik ben hierover reeds in gesprek met de NLsportraad Meerdere scenario’s worden hierbij uitgewerkt. 2b) Positie in het veld: bredere opdracht is passend, tevredenheid wisselt Ik ben verheugd...

2024D24812

Brieven regering

Onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet

Onderzoek van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) naar de wetenschappelijke onderbouwing van de plaatsing van drugs onder de Opiumwet. 24077 Drugbeleid Nr. 544 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter...

2024D24712

Brieven regering

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker

Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over mijn reactie op het advies van de Gezondheidsraad (GR) ‘Verbetermogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker’. Ik heb uw Kamer...

2024D24363

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Indisch Platform 2.0. over de Backpay-regeling voor weduwen

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Indisch Platform 2.0. over de Backpay-regeling voor weduwen. de achterstallige salarissen van ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch gouvernement en ten tijde van...

2024D24527

Brieven regering

Stand van zaken CIZ mei 2024

Stand van zaken CIZ mei 2024. de groep van mensen met dementie, die een aanzienlijk deel van de aanvragen bij het CIZ vertegenwoordigt. Het doel is om deze aanvragen sneller, efficiënter en effectiever af te handelen...

2024D24513

Brieven regering

Wooninitiatieven en pgb

Wooninitiatieven en pgb. 25657 Persoonsgebonden Budgetten 34104 Langdurige zorg Nr. 360 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2024 Het persoonsgebonden...

2024D24503

Brieven regering

Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt'

Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt'. 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 700 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12...

2024D24505

Brieven regering

Aanpassingen zorgspecifiek markttoezicht

Aanpassingen zorgspecifiek markttoezicht. ), zorgaanbieders (indien het een ziektekostenverzekeraar betreft) of consumenten. Regeling transparantie zorgaanbieders-TH/NR-028 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl) Tweede Kamer, 2022-2023, 29 689, nr. 1207 Specifiek gaat het om samenwerkingen van ofwel maximaal acht ondernemingen...

2024D24516

Brieven regering

Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging

Voorhang experiment bekostiging wijkverpleging. 23235 Thuiszorg en wijkverpleging Nr. 242 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2024 Hierbij informeer ik...

2024D24511

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk

Reactie op verzoek commissie over de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. bijeenkomst over thema zorg en werk. Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND n.a.v. een...

2024D24202

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport van de NAR over ervaringen van volwassenen, ouders en zorgverleners met ABA behandelingen

Beleidsreactie op het rapport van de NAR over ervaringen van volwassenen, ouders en zorgverleners met ABA behandelingen. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 698 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van...

2024D24089

Brieven regering

Toezegging overzicht landelijke initiatieven inzake het mentale welzijn van jongeren

Toezegging overzicht landelijke initiatieven inzake het mentale welzijn van jongeren. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 699 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D24091

Brieven regering

Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'

Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'. 32 011 Tabaksbeleid Nr. 112 Brief van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D24032

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de verdeling van individuele dosisschattingen als gevolg van medische blootstelling voor radiodiagnostiek en interventieradiologie. 25422 Opwerking van radioactief...

2024D23947