Brieven regering

Zoekresultaten (1.018)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Brieven regering

Incomplete transacties OV-chipkaart

Incomplete transacties OV-chipkaart. kst-23645-360 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 23 645 Openbaar vervoer Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2010D22306

Brieven regering

Stand van zaken toezeggingen CBR

Stand van zaken toezeggingen CBR. de eerste fase, onderzoek naar de elementen Cultuur en Governance. Afronding van deze eerste fase is voorzien eind juli 2010. Aangezien deze eerste fase een belangrijke basis vormt voor het gehele...

2010D21983

Brieven regering

Besteding van de FENS-gelden

Besteding van de FENS-gelden. kst-29984-226 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de...

2010D22071

Brieven regering

Herstelplan Spoor - Capaciteitsknelpunten

Herstelplan Spoor - Capaciteitsknelpunten. kst-32123-A-111 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 29 984 Spoor: vervoer-...

2010D21665

Brieven regering

Procedures in het kader van de borging van het onderhoudsproces aan het spoor

Procedures in het kader van de borging van het onderhoudsproces aan het spoor. kst-29984-224 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 224 BRIEF...

2010D21710

Brieven regering

Antwoorden op vragen van de commissie inzake resultaten verscherpte controles KLPD op de A1

Antwoorden op vragen van de commissie inzake resultaten verscherpte controles KLPD op de A1. kst-29398-226 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 226 BRIEF VAN...

2010D21604

Brieven regering

Verbetering informatievoorziening treinreizigers

Verbetering informatievoorziening treinreizigers. kst-29984-225 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter...

2010D21745

Brieven regering

Modulaire opbouw theorie-examen rijbewijs

Modulaire opbouw theorie-examen rijbewijs. kst-29398-225 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 225 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2010D21554

Brieven regering

Technische briefing elektromagnetische compatibiliteit (EMC) HSL-Zuid

Technische briefing elektromagnetische compatibiliteit (EMC) HSL-Zuid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2010 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft mij verzocht om medewerking te verlenen aan een...

2010D21366

Brieven regering

Informatie inzake verkeersveiligheid t.b.v. het algemeen overleg 12 mei 2010

Informatie inzake verkeersveiligheid t.b.v. het algemeen overleg 12 mei 2010. het eerder gedane toezeggingen aan uw Kamer. Verkeersveiligheid betekent dat mensen blijven thuiskomen. Dat is in het verkeer helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom zet ik...

2010D21399

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de gemeente Best over de tijdelijke Intercity-stop op station Best

Afschrift van de brief aan de gemeente Best over de tijdelijke Intercity-stop op station Best. nds-tk-2010D20932 2010D20932 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2010 Ter informatie zend ik u...

2010D20932

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL-Zuid inzake geluidsoverlast HSL

Afschrift van de brief aan de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL-Zuid inzake geluidsoverlast HSL. nds-tk-2010D20873 2010D20873 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 april 2010 Hierbij ontvangt u een afschrift van de...

2010D20873

Brieven regering

Informatie over de extra EU Transportraad op 4 mei 2010

Informatie over de extra EU Transportraad op 4 mei 2010. kst-21501-33-273 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 273 BRIEF VAN...

2010D20779

Brieven regering

Vervolgbrief n.a.v. het AO binnenvaart inzake een klein vaarbewijs bij doofheid aan één oor en bewegingsbeperkingen

Vervolgbrief n.a.v. het AO binnenvaart inzake een klein vaarbewijs bij doofheid aan één oor en bewegingsbeperkingen. mijn inzet in de CCR. De minister van Verkeer en Waterstaat, C. M. P. S. Eurlings Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010...

2010D20782

Brieven regering

Rapport van bevindingen bij voortgangsrapportage 26 HSL-Zuid

Rapport van bevindingen bij voortgangsrapportage 26 HSL-Zuid. kst-22026-314 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens Nr. 314 BRIEF VAN...

2010D20813