Brieven regering

Zoekresultaten (5.647)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Adviesaanvraag koloniaal archief

Adviesaanvraag koloniaal archief. Adviesaanvraag koloniaal archief Met bijgaand afschrift informeer ik u over mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de omgang met archieven die zijn gevormd in koloniale context. Deze aanvraag is te zien als een aanvulling op het advies dat de Raad met de Adviescommissie Nationaal Kader Koloniale

2022D36698

Brieven regering

Werkprogramma Onderwijsraad 2023

Werkprogramma Onderwijsraad 2023. Werkprogramma Onderwijsraad 2023 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 1297521 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden

2022D36648

Brieven regering

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur

Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur. Werkprogramma 2022-2023 Raad voor Cultuur Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33982272 Bijlagen Werkprogramma (33984319) In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij het werkprogramma

2022D36655

Brieven regering

Afschrift van de Nederlandse reactie op EU-consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden

Afschrift van de Nederlandse reactie op EU-consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden. Afschrift Nederlandse reactie EU consultaties digitaal onderwijs/digitale vaardigheden Internationaal Beleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 33991058 Bijlagen 1 De Europese Commissie heeft op

2022D36415

Brieven regering

Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO

Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO. Evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-programma en aanbiedingsbrief NWO Wetenschappelijke inzichten veranderen onze levens in hoog tempo en brengen grote vooruitgang van welzijn en welvaart voor de samenleving. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van

2022D35650

Brieven regering

Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”

Kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”. het stimuleren van interdisciplinariteit in het hoger onderwijs. Ik onderschrijf deze aanbeveling, maar stel ook vast dat er al veel goede initiatieven lopen in het veld. Zoals ik ook opmerkte in mijn beleidsbrief ben ik tijdens mijn werkbezoeken onder de indruk geraakt van

2022D35230

Brieven regering

Voorhang besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen

Voorhang besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met wijzigingen op het terrein van de voldoening van het lesgeld, de invoering van de Registratie instellingen en opleidingen en enkele technische verbeteringen. 35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het

2022D35176

Brieven regering

Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep

Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep. 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 252 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2022 Tijdens het debat over de Hoofdlijnenbrief Media op 6 juli 2022 (Kamerstuk 32 827, nr. 250) heb ik uw Kamer

2022D34940

Brieven regering

Nazending beslisnota’s behorende bij het wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs

Nazending beslisnota’s behorende bij het wetsvoorstel leeruitkomsten hoger onderwijs. 36 136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs) Nr. 5 Brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor

2022D34151

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is’

Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Meeste scholen overtreden wet door te verhullen dat ouderbijdrage vrijwillig is’. vrij onvoorstelbaar is. Ik heb deze opvatting opnieuw onder de aandacht gebracht en ben blij met de verscherpte aandacht van de inspectie. Voor de zomer heb ik uw Kamer een rapport van Regioplan aangeboden over de

2022D33994

Brieven regering

Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

Reactie op rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 973 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het rapport ‘Monitor

2022D34085

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over praktische uitwerking van deugdelijkheidseis 1 (D1): burgerschap

Reactie op verzoek commissie over praktische uitwerking van deugdelijkheidseis 1 (D1): burgerschap. 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 520 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Hierbij stuur ik u op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs,

2022D34030

Brieven regering

Fiche: Raadsaanbeveling trajecten naar succes op school

Fiche: Raadsaanbeveling trajecten naar succes op school. , staat het kabinet positief tegenover het faciliteren van het delen van goede voorbeelden en ervaringen tussen lidstaten, zowel op het niveau van de nationale overheden als op het niveau van onderwijsinstellingen, en het gebruik van bestaande tools en platforms die zijn ontwikkeld door de

2022D33887

Brieven regering

Reactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur 'Lokale media: niet te missen'

Reactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur 'Lokale media: niet te missen'. 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 251 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2022 Geïnformeerd zijn over je eigen woonplaats is

2022D33922

Brieven regering

Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

Onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen. 19 637 Vreemdelingenbeleid 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 2981 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2022 Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 75.000 Oekraïense ontheemden naar

2022D33778

Naar boven