Brieven regering

Zoekresultaten (6.205)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar. Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra...

2024D07232

Brieven regering

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum. Afschrift adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal Nationaal Slavernijmuseum Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375...

2024D07229

Brieven regering

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum. Reactie op verzoek om afschrift antwoord aan Congregatie van de Heilige Geest Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den...

2024D07214

Brieven regering

Journalistieke alliantie RPO en NLPO

Journalistieke alliantie RPO en NLPO. 32827 Toekomst mediabeleid Nr. 294 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 In de “Visiebrief...

2024D06933

Brieven regering

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid

Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid. 2024D06917 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2024 Bij brief van 22...

2024D06917

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Reactie op Commissiebrief met verzoek om reactie op rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ Onderzoek en...

2024D06847

Brieven regering

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028

Afschrift adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028. Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 43754149...

2024D06309

Brieven regering

Vierlandenoverleg OCW november 2023

Vierlandenoverleg OCW november 2023. hier opleidingen op het gebied van hospitality en toerisme, en opleidingen sociaal pedagogisch werk op niveau 3. Momenteel wordt verkend of de NIPA dit aanbod kan uitbreiden naar niveau 4, zodat de...

2024D05868

Brieven regering

Voortgang Einstein Telescope

Voortgang Einstein Telescope. 29338 Wetenschapsbudget Nr. 274 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2024 Zoals toegezegd in eerdere brieven over...

2024D05974

Brieven regering

Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5)

Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5). Tweede Kamer...

2024D05774

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96)

Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 336 Dierproeven...

2024D05821

Brieven regering

Voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024

Voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 717 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Aan de Voorzitter van de...

2024D05528

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs

Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs. 31497 Passend onderwijs Nr. 474 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14...

2024D05615

Brieven regering

Brieven regering

Selectie in het hbo en wo

Selectie in het hbo en wo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de...

2024D05697