Brieven regering

Zoekresultaten (846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 27 - 30 september 2022

Reactie op verzoek commissie over het kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 27 - 30 september 2022. een wereldwijd probleem dat ook de autonome landen raakt. Op Curaçao wordt het aangespoelde sargassum tot nu toe door een aannemer verzameld en op terreinen van landbouwers opgeslagen. Door het

2022D48722

Brieven regering

Reactie op verzoeken commissie over de brief van Greenpeace Nederland over “Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire'; Futuro di Boneiru” en over het rapport van IVM en VU 'De impact van klimaatverandering op Bonaire' van Greenpeace Nederland

Reactie op verzoeken commissie over de brief van Greenpeace Nederland over “Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire'; Futuro di Boneiru” en over het rapport van IVM en VU 'De impact van klimaatverandering op Bonaire' van Greenpeace Nederland. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1120 Brief van

2022D48293

Brieven regering

Afschrift brief Openbaar Lichaam Saba m.b.t. dringende zorgen over functioneren van ZJCN

Afschrift brief Openbaar Lichaam Saba m.b.t. dringende zorgen over functioneren van ZJCN. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 31 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2022D47624

Brieven regering

Vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023

Vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023. 36 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 Nr. 9 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

2022D46677

Brieven regering

Uitstel toezending informatievoorziening financieel- en begrotingsbeheer Caribisch Nederland

Uitstel toezending informatievoorziening financieel- en begrotingsbeheer Caribisch Nederland. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 29 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D45774

Brieven regering

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Internationale Financieringsmaatschappij inzake de vestiging en het functioneren van een kantoor op Sint Maarten; Philipsburg, 19 oktober 2022

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Internationale Financieringsmaatschappij inzake de vestiging en het functioneren van een kantoor op Sint Maarten; Philipsburg, 19 oktober 2022. 30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen Nr. 416 Brief van de

2022D44547

Brieven regering

Besluit RMR over CAft-advies aanwijzing Aruba

Besluit RMR over CAft-advies aanwijzing Aruba. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 28 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2022 Zoals toegezegd bij

2022D43422

Brieven regering

Afschrift reactie aan SanDS Vastgoed & Beheermaatschappij NV over beklag onrechtmatig handelen Pensioenfonds Caribisch Nederland

Afschrift reactie aan SanDS Vastgoed & Beheermaatschappij NV over beklag onrechtmatig handelen Pensioenfonds Caribisch Nederland. 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 595 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 oktober 2022 De vaste commissie

2022D43320

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties op 19 oktober 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties op 19 oktober 2022. de andere minimumuitkeringen (de onderstand en AWW) geldt dat verhogingen in samenhang dienen te worden bezien met de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon, met het oog op activering van met name

2022D42747

Brieven regering

Stand van zake detentiewezen Sint Maarten

Stand van zake detentiewezen Sint Maarten. het gevangeniswezen in Sint Maarten in het Schriftelijk Overleg over Sint Maarten (Kamerstuk 35 420, nr. 224). In deze brief zal ik zoals aangekondigd richting uw Kamer (Kamerstuk 33 845, nr. 45; Kamerstuk 36 120 IV) nader inlichten over de voortgang op de verschillende trajecten die lopen om Sint Maarten

2022D42362

Brieven regering

Ontwikkelingen op Bonaire

Ontwikkelingen op Bonaire. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 9 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 oktober 2022 Op 11 oktober jl. heeft de Eilandsraad

2022D42366

Brieven regering

Stand van zaken en planningen dossiers Koninkrijksrelaties en reacties op drie verzoeken van de commissie voor Koninkrijksrelaties

Stand van zaken en planningen dossiers Koninkrijksrelaties en reacties op drie verzoeken van de commissie voor Koninkrijksrelaties. het in de eerste plaats een landsaangelegenheid van de Caribische landen. Wel verkennen de betrokken ministeries van Economische Zaken en Klimaat respectievelijk van Infrastructuur en Waterstaat hoe Nederland hierbij

2022D41883

Brieven regering

Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland (CN) 2022

Voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland (CN) 2022. 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 7 Brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 oktober 2022

2022D41782

Brieven regering

Afschrift van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer A.G. Baly tot Gouverneur van Sint Maarten

Afschrift van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer A.G. Baly tot Gouverneur van Sint Maarten. 2022D41565 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2022 Bijgaand stuur ik u ter informatie een afschrift van het koninklijk besluit van 15 september jl. waarin de heer A.G. Baly wordt benoemd tot

2022D41565

Brieven regering

Besluitvorming Rijksministerraad 30 september 2022 inzake liquiditeitssteun vierde kwartaal 2022

Besluitvorming Rijksministerraad 30 september 2022 inzake liquiditeitssteun vierde kwartaal 2022. 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 511 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2022 Elk kwartaal besluit de Rijksministerraad

2022D40925

Naar boven