Brieven regering

Zoekresultaten (952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brieven regering

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden. Kamerbrief Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden Datum 15 februari 2024 Betreft Kamerbrief Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden Ministerie van

2024D05828

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV...

2024D05164

Brieven regering

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023

Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023. een eenvoudiger belastingstelsel met hogere opbrengsten en meer nadruk op indirecte belastingen, waarvan ook het IMF en het College Aruba financieel toezicht (CAft) het belang hebben benadrukt...

2024D04191

Brieven regering

Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen

Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 44 BRIEF VAN...

2024D03975

Brieven regering

Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland. het voor 2024 een verlaging van de premies met 1,5% over het gehele jaar. Op 1 januari 2025 worden de premies verder verlaagd met 1,6%...

2024D03876

Brieven regering

Halfjaarrapportage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma 2023

Halfjaarrapportage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma 2023. het DGTP-project, is het digitaliseren van de ongeveer 1 miljoen overheidsdocumenten gecontracteerd. Eén van de grootste uitdagingen van het trustfonds blijft de uitvoeringscapaciteit van de overheid van...

2024D03862

Brieven regering

Update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

Update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland. 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 42 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan...

2024D03856

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 422 Herstel van de voorzieningen in het...

2024D03865

Brieven regering

Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling...

2024D02443

Brieven regering

Twaalfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Twaalfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 40 BRIEF...

2024D00849

Brieven regering

Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland (VRO/CN)

Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland (VRO/CN). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar...

2024D00634

Brieven regering

Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten eerste kwartaal 2024

Uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint Maarten eerste kwartaal 2024. 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 39 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken...

2024D00224

Brieven regering

Reactie op een burgerbrief m.b.t. WW-uitkering meenemen naar CaribischNederland

Reactie op een burgerbrief m.b.t. WW-uitkering meenemen naar CaribischNederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 37...

2023D51466

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake de klif van Sint Eustatius

Besluit Woo-verzoek inzake de klif van Sint Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 Nr. 36 BRIEF...

2023D51077

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie gesteld in het eindverslag van de EU-rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU (Kamerstuk 36410-IV-12)

Beantwoording vragen commissie gesteld in het eindverslag van de EU-rapporteurs KR. Relatie Caribisch deel Koninkrijk met de EU (Kamerstuk 36410-IV-12). . Het ministerie van BZK onderhoudt in dit verband contact met de LGO’s, de Europese Commissie...

2023D50045