Brieven regering

Zoekresultaten (3.962)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s. . Meer hitte en het opkomen van nieuwe ziektes door bredere verspreiding van ziekteverwekkers zullen de volksgezondheid verder onder druk zetten. Het kabinet ziet de noodzaak op Europees niveau de samenwerking...

2024D16216

Brieven regering

Terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail over de jaarstukken 2023

Terugkoppeling aandeelhoudersvergadering ProRail over de jaarstukken 2023. 29984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1199 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2024...

2024D15874

Brieven regering

Verduurzamen brom- en snorfiets

Verduurzamen brom- en snorfiets. 31305 Mobiliteitsbeleid 32813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 452 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2024 Brom- en snorfietsen...

2024D15890

Brieven regering

20e voortgangsrapportage ERTMS

20e voortgangsrapportage ERTMS. 20e Bijgaand bied ik u de 20e voortgangsrapportage van het programma ERTMS aan, die gaat over de tweede helft van 2023. Ook is het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) toegevoegd. Het programma...

2024D15925

Brieven regering

Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden

Reactie op Stand van zaken Wet gewasbescherming en biociden. 35 756 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen Nr. 24 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en...

2024D15817

Brieven regering

Aanvullende kabinetsinzet lachgasproblematiek in de afvalketen en terugkoppeling gesprekken met de afvalsector

Aanvullende kabinetsinzet lachgasproblematiek in de afvalketen en terugkoppeling gesprekken met de afvalsector. , maar een stimulans om in te leveren. Op dit moment wordt vanuit de Rijksoverheid een inleverpremie afgeraden omdat dit lachgasgebruik normaliseert en indirect...

2024D15411

Brieven regering

Contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen

Contouren gehandicaptenvoertuigenkader en stand van zaken invoering kentekening bijzondere bromfietsen. 29398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1102 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april...

2024D15413

Brieven regering

Publicatie rapport Evaluatie Wegenverkeerswet 1994

Publicatie rapport Evaluatie Wegenverkeerswet 1994. een evaluatie op hoofdlijnen waarin niet elk onderdeel is betrokken. Waar relevant is onderliggende regelgeving betrokken, zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer...

2024D15437

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Heutink c.s. over onderzoek naar invoering van een gepersonaliseerd kenteken (Kamerstuk 36410-XII-29)

Reactie op de motie van het lid Heutink c.s. over onderzoek naar invoering van een gepersonaliseerd kenteken (Kamerstuk 36410-XII-29). heeft het de voorkeur om onafhankelijk en grondig te onderzoeken hoe een systeem met gepersonaliseerde kentekens er...

2024D15017

Brieven regering

Onderzoeksrapport 'Regelgeving voor autonome scheepvaart op de Rijn'

Onderzoeksrapport 'Regelgeving voor autonome scheepvaart op de Rijn'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 449 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D15038

Brieven regering

Versterken toezicht en handhaving staalslakken

Versterken toezicht en handhaving staalslakken. enkel de toepassing van staalslakken door RWS. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen mogelijk staalslakken hebben toegepast; • Het betreft met name toepassingen in grote oppervlaktewateren. RWS past al meer dan...

2024D14648

Brieven regering

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2023

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2023. 32404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 122 Brief van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2024...

2024D14150

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’

Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Network Quality and Environment Framework’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D14146

Brieven regering

Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023

Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023. 32404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 121 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D14133

Brieven regering

Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Water en Bodem Sturend - Publicatie ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid 30 015 Bodembeleid Nr. 666 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de...

2024D14127