Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Framework Agreement steunverlening KLM

Framework Agreement steunverlening KLM. Framework Uw Kamer heeft met de motie Krul (Kamerstuk 31 936, nr. 1119) verzocht om het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement) vertrouwelijk in te zien. In dit Framework Agreement...

2024D06962

Brieven regering

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024. Verzamelbrief Met deze brief wordt u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), geïnformeerd over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024 en over...

2024D06836

Brieven regering

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023

Algemene vergadering van Aandeelhouders ProRail 22 december 2023. Algemene Hierbij informeer ik uw Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: algemene vergadering) van Railinfratrust B.V. (enig aandeelhouder van ProRail B.V.) en ProRail B.V. die heeft...

2024D06795

Brieven regering

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D06583

Brieven regering

Rapportage vermoeidheid onder piloten

Rapportage vermoeidheid onder piloten.

2024D06274

Brieven regering

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022.

2024D06263

Brieven regering

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid.

2024D06276

Brieven regering

Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol. Benoeming In de Voortgangsbrief van het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol van 20 december 20231 bent u geïnformeerd over het proces om te komen tot een voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol...

2024D06151

Brieven regering

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D05947

Brieven regering

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1097 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D05939

Brieven regering

Rapport doorlichting agentschap KNMI

Rapport doorlichting agentschap KNMI. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2024D05966

Brieven regering

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2024D05957

Brieven regering

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 209 Schoon en zuinig Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D05952

Brieven regering

Verzamelbrief circulaire economie

Verzamelbrief circulaire economie. Rode Draad 6 heeft de overheid met circulair inkopen een belangrijk instrument in handen. Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen4 (MVOI) en ikwilcirulairinkopen.nl werkt IenW bijvoorbeeld met andere overheden en bedrijfsleven...

2024D05332

Brieven regering

Slimme inpassing en verantwoorde introductie van geautomatiseerd vervoer

Slimme inpassing en verantwoorde introductie van geautomatiseerd vervoer. Slimme De auto speelt een belangrijke rol in de mobiliteit en de bereikbaarheid in Nederland. Mede dankzij automatisering en digitalisering ontwikkelt de auto zich in rap tempo. Zo...

2024D05461