Brieven regering

Zoekresultaten (3.881)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen

Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen. , zijn de kosten voor vervoerders en de baten voor passagiers. Eerste inschatting van krachtenveld Het krachtenveld is nog onduidelijk. Naar verwachting staat een meerderheid van de lidstaten positief tegenover...

2024D02854

Brieven regering

Stand van zaken programma aanpak niet-actief beveiligde overwegen (NABO)

Stand van zaken programma aanpak niet-actief beveiligde overwegen (NABO). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 265 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D02826

Brieven regering

Verzamelbrief Maritieme Zaken

Verzamelbrief Maritieme Zaken. in Amsterdam o.a. korting op de havengelden voor schonere cruiseschepen, een toegangsverbod vanaf 2024 tot de in het centrum gelegen Passenger Terminal Amsterdam voor cruiseschepen met meer vervuilende (TIER 0) motoren, en voorrang...

2024D02557

Brieven regering

Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein. de scope van de opgave komt de omvang van de maatregelen in de plannen niet altijd overeen met de verplichte maatregel volgend uit de Stroomgebiedbeheersplannen. Daarbij kan een grotere...

2024D02566

Brieven regering

Stand van zaken balanced approach-procedure

Stand van zaken balanced approach-procedure. 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 491 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2024 Op 25 januari...

2024D02467

Brieven regering

Toezeggingen en motie duurzaam vervoer

Toezeggingen en motie duurzaam vervoer. het de motie van de leden Van Haga en Smolders over lichte gemotoriseerde voertuigen van 1 december 2022 en de toezeggingen rondom de richtlijn hernieuwbare energie III (RED-III) en herziening energielabel...

2024D02203

Brieven regering

Implementatie aanbevelingen van het adviescollege ICT-toetsing voor het programma Industriële Automatisering Sourcing

Implementatie aanbevelingen van het adviescollege ICT-toetsing voor het programma Industriële Automatisering Sourcing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 44 BRIEF...

2024D02220

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024. Schriftelijke Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn...

2024D02342

Brieven regering

Verzamelbrief verkeershandhaving

Verzamelbrief verkeershandhaving. . 4. Handhaving opgevoerde elektrische fietsen De veiligheid van fietsers in het verkeer is een grote zorg. Dit blijkt uit cijfers over het aantal verkeersdoden en -gewonden onder fietsers. Een van de zaken die...

2024D01884

Brieven regering

Stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

Stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van...

2024D01742

Brieven regering

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden,ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek Finland; ’s-Gravenhage, 1 juni 2023 (herdruk)

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden,ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek Finland; ’s-Gravenhage, 1 juni 2023 (herdruk). verplichtingen tussen staten, maar bevat naar het oordeel van de regering een ieder verbindende bepalingen...

2024D03764

Brieven regering

Uitkomsten Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel

Uitkomsten Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel. Uitkomsten Op 14 december was de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel waarbij ik met de bestuurders van decentrale overheden, vervoerders, ProRail en reizigersorganisaties het strategisch gesprek voer over de toekomst...

2024D01675

Brieven regering

Invulling toezegging over de stand van zaken gesprekken sector over toegankelijkheid auto’s voor mensen met een beperking

Invulling toezegging over de stand van zaken gesprekken sector over toegankelijkheid auto’s voor mensen met een beperking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 440 BRIEF VAN DE MINISTER...

2024D01479

Brieven regering

Eerste beeld uitbreiding 30 km/u wegen in de gemeente Amsterdam

Eerste beeld uitbreiding 30 km/u wegen in de gemeente Amsterdam. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1088 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D01448

Brieven regering

Reactie op OVV rapport inzake de aanvaring op de Nieuwe Maas

Reactie op OVV rapport inzake de aanvaring op de Nieuwe Maas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 433 MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D01027