Brieven regering

Zoekresultaten (3.121)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Starten verkennend onderzoek naar Stay behind

Starten verkennend onderzoek naar Stay behind. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 2 december 2022 Betreft Starten verkennend onderzoek naar Stay behind Pagina van Op 25 februari 2021 stuurden de toenmalige minister van Defensie en

2022D51693

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie 15 november 2022 te Brussel

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie 15 november 2022 te Brussel. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2595 BD Den Haag Datum 2 december 2022 Betreft Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie 15 november 2022 te Brussel Pagina van Hierbij bied ik u het

2022D51649

Brieven regering

Strategisch Vastgoedplan 2022

Strategisch Vastgoedplan 2022. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 2 december 2022 Betreft Strategisch Vastgoedplan 2022 Pagina van Defensie maakt zich klaar voor de toekomst in een onzekere tijd waar internationale spanningen

2022D51469

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. C.W.F van R. d.d. 26 juni 2022 m.b.t. Dutchbat-III

Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. C.W.F van R. d.d. 26 juni 2022 m.b.t. Dutchbat-III. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 1 december 2022 Betreft Verzoek Tweede Kamer om afschrift Reactie op brief 26 juni 2022 dhr.

2022D51059

Brieven regering

Eindrapport Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie "Chroom-6 bij Defensie, Begrensde ruimhartigheid"

Eindrapport Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie "Chroom-6 bij Defensie, Begrensde ruimhartigheid". vermelden. Bijlage: Eindrapport Commissie Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 29 november 2022

2022D50653

Brieven regering

Voortgang gegevensbescherming binnen Defensie

Voortgang gegevensbescherming binnen Defensie. Voortgang gegevensbescherming binnen Defensie Pagina van Hierbij informeer ik uw Kamer over de voortgang op het dossier gegevensbescherming binnen Defensie. De ingestelde onafhankelijke commissie Brouwer, die onderzoek verricht naar de oprichting en uitvoering van de taken van het Land Information

2022D50130

Brieven regering

Defensie Ruimte Agenda

Defensie Ruimte Agenda. Defensie Ruimte Agenda Datum 25 november 2022 Betreft Defensie Ruimte Agenda Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 6 Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2022028796 Bijlage 1 Bij beantwoording, datum, onze referentie en onderwerp vermelden. Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 6 Postbus 20701

2022D50122

Brieven regering

Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Defensie op 16 november 2022

Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Defensie op 16 november 2022. Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris de antwoorden op een aantal vragen toekomen die door uw Kamer zijn gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de Defensiebegroting d.d. 16 november 2022. Wij

2022D48157

Brieven regering

Update leveringen militaire goederen aan Oekraïne

Update leveringen militaire goederen aan Oekraïne. de boekwaarde van het geleverde materieel. In de vorige kamerbrief update leveringen militaire goederen aan Oekraïne (Kamerstuk 22 054 en 36 045, nr. 372 van 13 september 2022) stond de boekwaarde van het geleverde materieel op ruim 222 miljoen euro. Zoals in de vorige update vermeld, wil

2022D47819

Brieven regering

Rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht

Rapporteren voortgang bouwen aan een toekomstbestendige krijgsmacht. onder andere informatiehuishouding, het inkoopbeheer, vastgoedbeheer, IT-beheer/autorisatiemanagement en het munitiebeheer. Hierbinnen vallen ook domeinen waarop de Algemene Rekenkamer onvolkomenheden heeft geconstateerd. De wereldorde, mondiale veiligheid en het slagveld

2022D47540

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 20222, over het bericht dat het kabinet zware kritiek van de NAVO op de Nederlandse Defensie-inzet niet met de Kamer heeft gedeeld

Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 20222, over het bericht dat het kabinet zware kritiek van de NAVO op de Nederlandse Defensie-inzet niet met de Kamer heeft gedeeld. 28 676 NAVO Nr. 421 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2022D47784

Brieven regering

Indexatie Militair Invaliditeitspensioen (MIP)

Indexatie Militair Invaliditeitspensioen (MIP). vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC ‘s-Gravenhage Datum 15 november 2022 Betreft Indexatie Militair Invaliditeitspensioen (MIP) Pagina van Hierbij informeer ik uw Kamer dat met de centrales van

2022D47723

Brieven regering

Nederlandse bijdrage €100 miljoen voor defensie-industriefonds voor Oekraïne

Nederlandse bijdrage €100 miljoen voor defensie-industriefonds voor Oekraïne. 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 121 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2022 Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, over het besluit van het kabinet om

2022D46708

Brieven regering

Meerjarig departementaal informatieplan Defensie

Meerjarig departementaal informatieplan Defensie. 36 124 Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 9 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2022 Hierbij bied ik u het meerjarig departementaal

2022D45925

Brieven regering

Levering militair materieel aan Oekraïne

Levering militair materieel aan Oekraïne. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 4 november 2022 Betreft Levering militair materieel aan Oekraïne Pagina van In deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Buitenlandse

2022D45458

Naar boven