Brieven regering

Zoekresultaten (3.366)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie

Brieven regering

Woo-besluit inzake onderzoeksrapporten door HCSS

Woo-besluit inzake onderzoeksrapporten door HCSS. Woo-besluit Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb genomen over de openbaarmaking van informatie betreffende...

2024D14693

Brieven regering

Rapport Auditdienst Rijk over D-brief programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Rapport Auditdienst Rijk over D-brief programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Doorgeleiding Met deze brief ontvangt u het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) van 2 april jl. over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Het rapport betreft de uitkomsten van...

2024D14614

Brieven regering

Stand van zaken ontwikkelingen veiligheid en integriteit bij Defensie

Stand van zaken ontwikkelingen veiligheid en integriteit bij Defensie. Stand Defensie werkt doorlopend aan het verbeteren van een veilige werk- en leefomgeving voor ons personeel. Een risicocompetente en veiligheidsbewuste organisatie maakt een effectieve krijgsmacht. Veiligheid is...

2024D14277

Brieven regering

Vierentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

Vierentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35. 26488 Programma doorontwikkeling F-35 Nr. 476 Brief van de staatssecretaris van Defensie en de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D12812

Brieven regering

Vierde voortgangsrapportage GrIT 2023-2

Vierde voortgangsrapportage GrIT 2023-2. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 728 Programma Grensverleggende IT (GrIT) Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D12978

Brieven regering

Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’

Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 830 Materieelprojecten Nr. 429 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D12287

Brieven regering

Reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494)

Reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 494 Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman...

2024D12482

Brieven regering

Fiche: Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma

Fiche: Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma. . Het toekennen van deze bevoegdheden aan de Raad is gerechtvaardigd op grond van artikel 291, lid 2, VWEU. De Commissie motiveert dit naar behoren in...

2024D12385

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Nordkamp c.s. over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt (Kamerstuk 36410-X-47)

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Nordkamp c.s. over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt (Kamerstuk 36410-X-47). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D10551

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid 27 830 Materieelprojecten Nr. 1147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D10473

Brieven regering

Uitstel toezending actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie

Uitstel toezending actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee Nr. 127 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN...

2024D10485

Brieven regering

Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit. het beste product voor de beste prijs, risicobeheersing en de waarborging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en de strategische autonomie. De 1 Kamerbrieven over de «Transitie van de Koninklijke Marine» en over...

2024D10162

Brieven regering

Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494)

Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 494 Initiatiefnota van de leden Boswijk en...

2024D10179

Brieven regering

Stand van zaken Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Stand van zaken Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Stand In december 2023 heb ik uw Kamer de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gestuurd voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) (Kamerstuk 36 124, nr. 38)...

2024D09731

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (Kamerstuk 36410-X-76)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (Kamerstuk 36410-X-76). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D09689