Brieven regering

Zoekresultaten (3.337)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Woo-besluit Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb...

2024D07227

Brieven regering

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024. Verslag Op 15 februari 2024 vond in Brussel een bijeenkomst plaats van de NAVO-ministers van Defensie (DMM), met deelname...

2024D07109

Brieven regering

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets. de tweede keer dat van de regeling gebruik is gemaakt. Over de eerste toepassing van de regeling heb ik u bij brief van 15 januari 2024 geïnformeerd (Kamerstuk 36 263...

2024D06706

Brieven regering

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway

Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway. 31409 Zee- en binnenvaart Nr. 436 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2024 Naar aanleiding...

2024D06498

Brieven regering

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan. 27925 Bestrijding internationaal terrorisme Nr. 964 Brief van de minister van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 februari 2024 Door een...

2024D06394

Brieven regering

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee

Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 176 Functioneren Koninklijke Marechaussee Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van...

2024D06344

Brieven regering

Programma doorontwikkeling F-35

Programma doorontwikkeling F-35. de daadwerkelijke aanschaf, inbouw en implementatie van de F-35’s. Om te kunnen besluiten welke capaciteiten worden ingebouwd en in welke mate, ontvangt iedere partner een bilaterale kostenraming vanuit het F-35 JPO. Daarbij worden...

2024D05494

Brieven regering

Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel voor de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie

Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel voor de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie. Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 23 januari jl. (Kamerstuk 36410-X-16/2024D02039), informeren wij uw Kamer...

2024D05510

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30-31 januari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30-31 januari 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-28 Defensieraad Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D04126

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert

Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D04404

Brieven regering

Beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International

Beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 400 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D04004

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO)

Reactie op verzoek commissie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO). de criteria om de veteranenstatus aan te kunnen ontlenen. De definitie van veteraan is beschreven in de Veteranenwet. Kort...

2024D04081

Brieven regering

Uitkomst resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie

Uitkomst resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie. het verlangen van familieleden/ nabestaanden van ex-leden van de Stay Behind-organisatie naar een bevestiging van vermoedelijk lidmaatschap. In het verkennend onderzoek wordt reeds geconstateerd en onderbouwd dat het slechts...

2024D03712

Brieven regering

Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds

Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 K Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de...

2024D03709

Brieven regering

Reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Kamerstuk 36021)

Reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Kamerstuk 36021). 2024D03666 Aan de Voorzitter...

2024D03666