Brieven regering

Zoekresultaten (3.074)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Defensie, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Instelling Commissie van Onderzoek en Advies naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie

Instelling Commissie van Onderzoek en Advies naar meldingen van het vermoeden van misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 4 oktober 2022 Betreft Instelling Commissie van

2022D39339

Brieven regering

Geannoteerde agenda NAVO DMM 12-13 oktober 2022

Geannoteerde agenda NAVO DMM 12-13 oktober 2022. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 30 september 2022 Betreft Geannoteerde agenda NAVO DMM 12-13 oktober 2022 Pagina van Op 12 en 13 oktober komen de NAVO-ministers van Defensie in

2022D38822

Brieven regering

Basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT)

Basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage over het programma Grensverleggende IT (GrIT). Basisrapportage GrIT en eerste voortgangsrapportage Datum 29 september 2022 Betreft Basisrapportage GrIT en eerste voortgangsrapportage Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2022022496

2022D38598

Brieven regering

Defensie Projectenoverzicht 2022

Defensie Projectenoverzicht 2022. 27 830 Materieelprojecten Nr. 374 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij bied ik u het nieuwe Defensie Projectenoverzicht (DPO) 2022 aan. Het DPO geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het

2022D36584

Brieven regering

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed

Halfjaarlijkse rapportage stand van zaken Ernstige Onvolkomenheid Defensievastgoed. 36 124 Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa Nr. 4 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Inleiding Hierbij stuur ik u de tweede halfjaarlijkse rapportage

2022D36575

Brieven regering

Tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

Tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten. de luchtvaartterreinen waarvoor volgens de Luchtvaartwet nu nog een aanwijzing geldt. Vorig jaar ontving u de eerste rapportage (Kamerstuk 31 936, nr. 877). Zoals gemeld in de eerste rapportage introduceerde de Wet luchtvaart nieuwe regelgeving waarbij voor burgerluchthavens en voor militaire

2022D36593

Brieven regering

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2022. 34 919 Defensienota Nr. 94 Brief van de minister en staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Tweemaal per jaar, bij de begroting en het jaarverslag, informeren wij de Kamer met een rapportage over de operationele gereedheid,

2022D36590

Brieven regering

B-brief programma ‘Wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen (WTB)’

B-brief programma ‘Wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties en wielbergingsvoertuigen (WTB)’. 600 wissellaadsystemen, 100 trekker-opleggercombinaties in drie hoofdvarianten en 85 wielbergingsvoertuigen. Verder omvat de behoefte 315 gepantserde cabines en 110 RCWSn. In de D-fase worden opties in de contracten opgenomen. Dit biedt de

2022D36370

Brieven regering

Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 29-30 augustus 2022 te Praag en enkele overige zaken

Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 29-30 augustus 2022 te Praag en enkele overige zaken. beter worden stopgezet. Uitwisselingsofficier Operation Inherent Resolve (OIR) Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over het besluit om in het kader van een bestaand uitwisselingsprogramma met de Verenigde Staten gehoor

2022D36088

Brieven regering

Evaluatie plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ door de Auditdienst Rijk

Evaluatie plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ door de Auditdienst Rijk. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 14 september 2022 Betreft Evaluatie plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ door de

2022D35736

Brieven regering

Update levering militaire goederen aan Oekraïne

Update levering militaire goederen aan Oekraïne. de boekwaarde van het geleverde materieel. Zoals in mijn vorige brief (Kamerstukken 22 054 en 36 045, nr. 368, d.d. 7 juli 2022) vermeld, wil Defensie het geleverde materieel waar nodig zo spoedig mogelijk aanvullen of vervangen. De toegenomen mondiale vraag heeft echter langere levertijden en

2022D35439

Brieven regering

Behoeftestelling van het project 'Realisatie Maritime Operations Centre Admiral BENELUX'

Behoeftestelling van het project 'Realisatie Maritime Operations Centre Admiral BENELUX'. 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 154 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 september 2022 Inleiding Met deze A-brief informeer ik u over de behoeftestelling van het project

2022D34318

Brieven regering

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie: ‘Onderzoek naar een duikongeval tijdens een mijnenbestrijdingsoperatie van de Zr.Ms. Zierikzee, 9 april 2019’

Rapport Inspectie Veiligheid Defensie: ‘Onderzoek naar een duikongeval tijdens een mijnenbestrijdingsoperatie van de Zr.Ms. Zierikzee, 9 april 2019’. 35 925 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 Nr. 93 Brief van de staatssecretaris van Defensie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D34236

Brieven regering

Fiche: Verordening versterking Europese defensie-industrie door gemeenschappelijke aanbestedingen

Fiche: Verordening versterking Europese defensie-industrie door gemeenschappelijke aanbestedingen. dit het flexibiliteitsinstrument. De Commissie heeft in het voorstel voor de Europese jaarbegroting voor 2023 aangegeven dat de precieze impact op de begroting in de Amending Letter, die naar verwachting in het najaar komt, wordt aangegeven. De

2022D33890

Brieven regering

Contouren behouden, binden en inspireren

Contouren behouden, binden en inspireren. vermelden. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC te ‘s-Gravenhage Datum 1 september 2022 Betreft Contourenbrief behouden, binden en inspireren Pagina van Het ministerie van Defensie is één van de grootste

2022D33793

Naar boven