Brieven regering

Zoekresultaten (4.488)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Oordeel over het amendement van het lid Sylvana Simons over het niet verhogen van de persoonlijke toelages van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 36200-I-6)

Oordeel over het amendement van het lid Sylvana Simons over het niet verhogen van de persoonlijke toelages van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 36200-I-6). Het lid Simons (BIJ1) heeft recent een amendement ingediend (36200 I, nr. 6), waarmee beoogd wordt geen toepassing te geven aan de wettelijke indexering op basis van de Wet financieel statuut voor

2022D52156

Brieven regering

Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie

Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie. Attendering publicatie Woo-verzoek DO desinformatie Datum 6 december 2022 Betreft Attendering publicatie Woo-verzoek DO desinformatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000627873 Uw kenmerk

2022D52170

Brieven regering

Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD.

2022D52059

Brieven regering

Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting. Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting Datum 6 december 2022 Betreft Financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Versnelling tijdelijke

2022D52126

Brieven regering

Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving. Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving Datum 5 december 2022 Betreft Nahang besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag postbus 20011 2500 EA Den

2022D51820

Brieven regering

Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie

Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie. Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie Datum 5 december 2022 Betreft Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk www.linkedin.com/company/ministerie-van-bzk Kenmerk

2022D51795

Brieven regering

Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie

Beleidsreactie op de brief van de CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie. Tweede brief CTIVD inzake verscherpt toezicht kabelinterceptie Hierbij bieden wij u de brief aan van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het verscherpt toezicht op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en de

2022D51627

Brieven regering

Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst

Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst. Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst Datum 2 december 2022 Betreft Reactie op brief Burgercomité Schaijk & Reek m.b.t. herindeling Maashorst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011

2022D51622

Brieven regering

Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’

Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’. Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ Datum 2 december 2022 Betreft Rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000563393 Uw

2022D51654

Brieven regering

Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme

Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme. Brief over financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme Datum 2 december 2022 Betreft Brief over financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal

2022D51616

Brieven regering

Verzamelbrief energielabel

Verzamelbrief energielabel. 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 804 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2022 Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over de verschillende onderzoeken die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd

2022D50906

Brieven regering

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. 36 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 Nr. 122 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2022D50981

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd

Uitvoering van de motie van de leden Pouw-Verweij en Van Haga over nationale Hypotheek Garantie voor woningen die kant-en-klaar vanuit een fabriek worden afgeleverd. 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 982 Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2022D50926

Brieven regering

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

Uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. gebouwen uit de zogenaamde gevolgklasse CC3 conform de norm NEN 8700 die in de bouwregelgeving geldt voor de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Op basis van het TNO-onderzoek kan de verdere onderzoeksplicht voor gebouwen in de lagere gevolgklasse CC2 worden

2022D50727

Brieven regering

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie

Kabinetsreactie Versterkte Gedragscode tegen Desinformatie. de inhoud van de code heeft het kabinet eerder in een reactie op de richtsnoeren voor de hernieuwing van de code al de tekortkomingen van de vorige praktijkcode erkend. Daarom is gepleit voor minimale transparantie- en rapportagestandaarden, het vastleggen van gemeenschappelijke definities

2022D50492

Naar boven