Brieven regering

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Brieven regering

Overzicht ICT-projecten

Overzicht ICT-projecten. kst-31490-100 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 december 2012 Met uw brief d.d. 24 oktober jl.

2012D46543

Brieven regering

Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid

Totaaloverzicht van alle lopende ICT-projecten bij de overheid. kst-31490-96 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2012D30429

Naar boven