Brieven regering

Zoekresultaten (184)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Brieven regering

Reactie op initiatiefwetsvoorstel

Reactie op initiatiefwetsvoorstel. dit onderdeel was de oproep om dit op te pakken in samenhang met alle spelers in buurten en wijken. Praktische beoordeling initiatiefwetsvoorstel Naast een bestuurlijke benadering is het ook van belang het initiatiefvoorstel...

2007D00179

Brieven regering

Rapport 'Veiligheid binnen de Glenn Mills School'

Rapport 'Veiligheid binnen de Glenn Mills School'. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2008D01114

Brieven regering

Uitspraken van de minister voor Jeugd en Gezin betreffende het vaderverlof

Uitspraken van de minister voor Jeugd en Gezin betreffende het vaderverlof. 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 9 BRIEF VAN...

2007D00394

Brieven regering

Beleidsverslag Jeugd en Gezin 2007; Jaarverslag

Beleidsverslag Jeugd en Gezin 2007; Jaarverslag. dit een toeslag per huishouden, ongeacht het aantal kinderen. In 2009 wordt de toeslag omgevormd tot een vergoeding per kind. Omslag naar preventie Centra voor Jeugd en Gezin Het kabinet...

2008D13524

Brieven regering

Jongerenevenementen in Rotterdam, in het kader van Europese Jongeren hoofdstad 2009

Jongerenevenementen in Rotterdam, in het kader van Europese Jongeren hoofdstad 2009. 31 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER...

2007D00466

Brieven regering

Wachtlijsten jeugdzorg

Wachtlijsten jeugdzorg. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juni 2008 Bij de aanvraag voor een spoeddebat...

2007D00283

Brieven regering

Bureau jeugdzorg amsterdam

Bureau jeugdzorg amsterdam. dus niet het zorgaanbod (geldstroom in 2006 € 80 mln). In het kader van het aanvalsplan «terugdringen wachtlijsten 2006» heeft de Stadsregio Amsterdam, als een van de weinige provincies en grootstedelijke regio’s, een...

2007D00284

Brieven regering

Subsidie voor schippersinternaten

Subsidie voor schippersinternaten. 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2008 In het Algemeen Overleg (AO)...

2007D00173

Brieven regering

Wachttijden in de jeugd ggz

Wachttijden in de jeugd ggz. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2008 Tijdens de regeling...

2007D00285

Brieven regering

Visie op de toekomst van de glen mills school

Visie op de toekomst van de glen mills school. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2007D00287

Brieven regering

Verbetering van de veiligheid van zorg in een gesloten setting

Verbetering van de veiligheid van zorg in een gesloten setting. 29 815 Jeugdzorg 2005–2008 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2007D00286

Brieven regering

Standpunt op het burgerinitiatief Vroeg Op Stap

Standpunt op het burgerinitiatief Vroeg Op Stap. 27 565 Alcoholbeleid Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2007D00091

Brieven regering

Ontwikkeling van Zorg en Adviesteams (ZAT's)

Ontwikkeling van Zorg en Adviesteams (ZAT's). de samenwerkingsafspraken. Daarom willen wij, waar nodig, gemeenten, schoolbesturen en andere organisaties helpen om deze afspraken te maken. Zij kunnen op basis van hun eigen vraag of behoefte ondersteuning krijgen...

2007D00373

Brieven regering

Verbeterpunten provincies t.a.v. De zorg bij opvoed- en opgroeiproblemen

Verbeterpunten provincies t.a.v. De zorg bij opvoed- en opgroeiproblemen. het aantal wachtenden in de jeugdzorg, als gevolg van de door de provincie gehanteerde definitie. Heldere, correcte en zorgvuldige informatie over de wachtlijstcijfers en de betekenis daarvan...

2007D00288

Brieven regering

Het artikel 'Jeugdgezondheidszorg: meer preventie voor weinig geld'

Het artikel 'Jeugdgezondheidszorg: meer preventie voor weinig geld'. 31 200 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN...

2007D00467