Brieven regering

Zoekresultaten (10.704)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS. Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2022 d.d. 20 juni 2023 is met uw Kamer gesproken over het (financieel) beheer1 en het programma dat zich binnen het ministerie van VWS...

2024D16799

Brieven regering

VWS-monitor mei 2024

VWS-monitor mei 2024. Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van mei 2024 aan. VWS-monitor De VWS-monitor is één van de manieren...

2024D16795

Brieven regering

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)...

2024D16767

Brieven regering

OMT-advies inzake mazelen

OMT-advies inzake mazelen. 32793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 746 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Sinds 2023 is er sprake van een...

2024D16632

Brieven regering

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148)

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148). Op 18 april jl. vond een dertigledendebat plaats over private equity in de zorg. In verband met de te verwachte stemmingen over de moties die...

2024D16670

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'.

2024D16665

Brieven regering

Stand van zaken geboortezorg

Stand van zaken geboortezorg. 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 256 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Elk jaar...

2024D16576

Brieven regering

Voortgang Integraal Zorgakkoord: IZA-congres

Voortgang Integraal Zorgakkoord: IZA-congres. een visuele weergave van de randvoorwaarden die partijen moeten invullen om samen met inwoners en professionals de meeste impact op de gezondheid van inwoners te realiseren. Dit leerinstrument is ontwikkeld op basis...

2024D16593

Brieven regering

Verzoek tranchering eigen risico in medisch-specialistische zorg opnieuw in overweging te nemen

Verzoek tranchering eigen risico in medisch-specialistische zorg opnieuw in overweging te nemen. 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1246 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D16560

Brieven regering

Handreikingen over vertegenwoordiging

Handreikingen over vertegenwoordiging. 31 476 Patiënten- en cliëntenrechten Nr. 40 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Bij brief van...

2024D16546

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over ouderenzorg

Reactie op verzoek commissie over ouderenzorg. het ook een oproep aan alle betrokken partijen van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag en zorgverleners tot de overheden. Dit uitgangspunt vind ik belangrijk, omdat alleen met de inzet...

2024D16371

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024. 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1245 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024...

2024D16501

Brieven regering

Intrekken Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap

Intrekken Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap. 31765 Kwaliteit van zorg Nr. 847 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Op 21 februari...

2024D16541

Brieven regering

Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik

Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik. het beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar hebben van vastgelegde gezondheidsdata voor alle vormen van (her)gebruik. Databeschikbaarheid is van belang om de zorg voor de toekomst...

2024D16373

Brieven regering

Sluiskandidaten tweede helft 2024

Sluiskandidaten tweede helft 2024. 29477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 886 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Met deze brief ontvangt u van mij...

2024D16486