Brieven regering

Zoekresultaten (10.706)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Advies Nederlandse Sportraad: Nederland, sta op!

Advies Nederlandse Sportraad: Nederland, sta op!. Advies Op 31 januari jl. heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies ‘Nederland, sta op! Maak voldoende dagelijks bewegen vanzelfsprekend’ aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. Middels deze brief reageren...

2024D17039

Brieven regering

Bekostiging wijkverpleging op basis van experiment cliëntprofielen en de vijfminutenregistratie

Bekostiging wijkverpleging op basis van experiment cliëntprofielen en de vijfminutenregistratie. Met deze brief informeer ik u over de betrokkenheid van veldpartijen, waaronder Buurtzorg, bij de doorontwikkeling van de bekostiging op basis van cliëntprofielen in de wijkverpleging...

2024D17016

Brieven regering

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS. 36410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr. 156 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2024D16799

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'

Reactie op verzoek commissie over 'behandeling van verstandelijk gehandicapte mensen'. 24170 Gehandicaptenbeleid Nr. 325 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april...

2024D16665

Brieven regering

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148)

Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148). wel als appreciatie ‘oordeel Kamer’ krijgen. Samenvattend is deze motie gedeeltelijk niet uitvoerbaar, omdat de transacties tussen moeder- en dochterondernemingen niet zichtbaar zijn. Ook zijn...

2024D16670

Brieven regering

VWS-monitor mei 2024

VWS-monitor mei 2024. Hierbij bied ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van mei 2024 aan. VWS-monitor De VWS-monitor is één van de manieren...

2024D16795

Brieven regering

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)

Publicatie van het Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met het verbieden van de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten in supermarkten en horeca- inrichtingen voor supermarkten en horeca-inrichtingen (Stb. 2024, 89)...

2024D16767

Brieven regering

OMT-advies inzake mazelen

OMT-advies inzake mazelen. 32793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 746 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2024 Sinds 2023 is er sprake van een...

2024D16632

Brieven regering

Stand van zaken geboortezorg

Stand van zaken geboortezorg. 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 256 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Elk jaar...

2024D16576

Brieven regering

Voortgang Integraal Zorgakkoord: IZA-congres

Voortgang Integraal Zorgakkoord: IZA-congres. een visuele weergave van de randvoorwaarden die partijen moeten invullen om samen met inwoners en professionals de meeste impact op de gezondheid van inwoners te realiseren. Dit leerinstrument is ontwikkeld op basis...

2024D16593

Brieven regering

Verzoek tranchering eigen risico in medisch-specialistische zorg opnieuw in overweging te nemen

Verzoek tranchering eigen risico in medisch-specialistische zorg opnieuw in overweging te nemen. 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1246 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22...

2024D16560

Brieven regering

Handreikingen over vertegenwoordiging

Handreikingen over vertegenwoordiging. 31 476 Patiënten- en cliëntenrechten Nr. 40 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Bij brief van...

2024D16546

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over ouderenzorg

Reactie op verzoek commissie over ouderenzorg. het ook een oproep aan alle betrokken partijen van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag en zorgverleners tot de overheden. Dit uitgangspunt vind ik belangrijk, omdat alleen met de inzet...

2024D16371

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering i.v.m. risicoverevening 2023-2024. 29689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1245 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024...

2024D16501

Brieven regering

Intrekken Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap

Intrekken Instellingsbesluit Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap. 31765 Kwaliteit van zorg Nr. 847 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Op 21 februari...

2024D16541