Brieven regering

Zoekresultaten (10.708)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten

Scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten. financiering via (fondsen van) de Europese Unie. Daarbij gaat het onder andere om het Joint Program for Neurodegenerative Diseases (JPND). Dit is breder dan alleen onderzoek...

2024D12921

Brieven regering

Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2171 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D12881

Brieven regering

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed (Kamerstuk 29689-1235)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed (Kamerstuk 29689-1235). de contractering voor het jaar daarop (2026)? Buitenlandse studenten met een bijbaan en seizoensarbeiders zijn vaak/vaker onverzekerd. Is er inzicht in hun zorggebruik...

2024D12284

Brieven regering

Langdurig Klinisch Verblijf

Langdurig Klinisch Verblijf. , geldt dat zorgkantoren afspraken hebben met de zogeheten De Borginstellingen voor vijf plekken voor beveiligde zorg 3 https://www.forensischezorg.nl/praktijk/zorgaanbod. 4 De 2022-cijfers bieden nu inzicht over het geheel van de beveiligde bedden binnen...

2024D12477

Brieven regering

Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie

Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2170 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27...

2024D11931

Brieven regering

Reactie op de verzoeken van de leden Crijns en Synhaeve, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 en 12 maart 2024, over gesloten jeugdzorg

Reactie op de verzoeken van de leden Crijns en Synhaeve, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 en 12 maart 2024, over gesloten jeugdzorg. dat voormalige gevangenisgebouwen afgestoten worden, zeker wanneer het daar nog onvoldoende...

2024D11885

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen (Kamerstuk 36410-XVI-71)

Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen (Kamerstuk 36410-XVI-71). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32...

2024D11722

Brieven regering

Stand van zaken post-COVID

Stand van zaken post-COVID. is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit niet langer te laten duren dan nodig is, zodat er snel perspectief komt voor mensen met post-COVID. Ik wil er daarom alles aan doen om...

2024D11772

Brieven regering

Februaribrief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de toereikendheid van het budgettaire kader Wlz voor 2024

Februaribrief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de toereikendheid van het budgettaire kader Wlz voor 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 34 104 Langdurige zorg Nr. 403 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN...

2024D11673

Brieven regering

Stand van zaken acute zorg

Stand van zaken acute zorg. duidelijkheid en richting geven in de complexe dilemma’s die spelen rondom toegankelijkheid en kwaliteit van de acute zorg. Politieke keuzes over het beleid op de inrichting van de acute ziekenhuiszorg zijn...

2024D11501

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente. een verzoek tot een inhoudelijke reactie met betrekking tot vergoeding van een hulphond voor mensen met een beperking in Nederland. De...

2024D11562

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Stichting Zorggeschil m.b.t. ontevredenheid ingediende klacht over werkwijze Stichting Fokus

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Stichting Zorggeschil m.b.t. ontevredenheid ingediende klacht over werkwijze Stichting Fokus. een brief van S. aan de geschillencommissie zorg m.b.t. een ingediende klacht over de werkwijze...

2024D11481

Brieven regering

Voorhang verlenging Subsidieregeling opleidingsmodule BAZ

Voorhang verlenging Subsidieregeling opleidingsmodule BAZ. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D11544

Brieven regering

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met te stellen eisen aan de onafhankelijke deskundige en het herstellen van een technische onvolkomenheid

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met te stellen eisen aan de onafhankelijke deskundige en het herstellen van een technische onvolkomenheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D11586

Brieven regering

Amvb reële prijzen Jeugdwet, onderzoek data wijkteams jeugd en RVS-rapport ‘Kinderen uit de Knel’

Amvb reële prijzen Jeugdwet, onderzoek data wijkteams jeugd en RVS-rapport ‘Kinderen uit de Knel’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 839 Jeugdzorg Nr. 994 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan...

2024D11286