Brieven regering

Zoekresultaten (10.704)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de patiëntenvereniging ‘Spierziekten Nederland’ over het verzoek tot brede beschikbaarheid van het geneesmiddel Evrysdi (risdiplam) tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA)

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de patiëntenvereniging ‘Spierziekten Nederland’ over het verzoek tot brede beschikbaarheid van het geneesmiddel Evrysdi (risdiplam) tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA). Op 1 februari...

2024D14900

Brieven regering

Resultaten onderzoek ervaringen met ABA

Resultaten onderzoek ervaringen met ABA. 31839 Jeugdzorg Nr. 1017 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2024 Op 30 mei tijdens...

2024D14905

Brieven regering

Monitor kindermarketing voedingsproducten en alcoholmarketing

Monitor kindermarketing voedingsproducten en alcoholmarketing. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 745 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D14643

Brieven regering

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen. Kamerstukken II, 2023/24, 29 477, nr. 856. Naar aanleiding van de motie van het lid Bushoff (GL-PvdA) onderzoek ik of het wenselijk is dat het toekomstbestendig stelsel ook toeziet op een...

2024D14665

Brieven regering

E-healthmonitor 2023

E-healthmonitor 2023. 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 315 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2024 Met...

2024D14463

Brieven regering

Advies van de Nederlandse Sportraad over het toekomstbestendig maken van organisatie en financiering van de topsport in Nederland ‘De opstelling aan de top’

Advies van de Nederlandse Sportraad over het toekomstbestendig maken van organisatie en financiering van de topsport in Nederland ‘De opstelling aan de top’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 390...

2024D14115

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024

Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024. een aanpassing van de vergoedingen voor beoordelingsprocedures van medicijnen door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Nationale Competente Autoriteiten (NCA’s) voor producten voor zowel voor...

2024D14089

Brieven regering

Verslag van de formele EU Gezondheidsraad van 30 november 2023

Verslag van de formele EU Gezondheidsraad van 30 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 744 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE...

2024D14076

Brieven regering

Voortgang traject transparantie en voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven

Voortgang traject transparantie en voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 012 Governance in de zorgsector 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 63 BRIEF VAN DE...

2024D13900

Brieven regering

Voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’

Voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1244 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de...

2024D13897

Brieven regering

Kabinetsreactie op het deelrapport ‘Aanpak coronacrisis Deel 3’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Kabinetsreactie op het deelrapport ‘Aanpak coronacrisis Deel 3’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2173 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR MEDISCHE ZORG, VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID...

2024D13737

Brieven regering

Gesprekken verzekeraars machtigingen tertiaire borsthersteloperaties

Gesprekken verzekeraars machtigingen tertiaire borsthersteloperaties. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1243 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2024 Uw Kamer heeft mij...

2024D13715

Brieven regering

Evaluatierapport kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-somatisch

Evaluatierapport kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-somatisch. 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 371 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2024 Hierbij informeer ik uw Kamer over de...

2024D13719

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie-Den Haan (Kamerstuk 25424-663) over het gratis maken van nummer 113

Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie-Den Haan (Kamerstuk 25424-663) over het gratis maken van nummer 113. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 424 Geestelijke gezondheidszorg...

2024D13430

Brieven regering

Voortgang aanpak cruciale ggz

Voortgang aanpak cruciale ggz. de hoogspecialistische ggz nog tot een verdere aanscherping zouden komen met het oog op de inkoop voor 2025. Tot slot was voorzien om acht bovenregionale tafels en een landelijke bestuurlijke tafel op...

2024D13280