Besluitenlijsten

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 oktober 2023. Den Haag, 26 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 13, 15, 20, 21 BuHaOS i.v.m. agendapunt 21, 26 BuZa...

2023D44704

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO op 17 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO op 17 oktober 2023. Den Haag, 17 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Document: Besluitenlijst...

2023D42749

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 oktober 2023 (PDF)

Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 oktober 2023. Den Haag, 11 oktober 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 7 DiZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 12 KR i.v.m...

2023D41793

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 28 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 28 september 2023. Den Haag, 28 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 5, 19, 22 BuHaOS i.v.m. agendapunt 5 BuZa i.v.m. agendapunt 5...

2023D39577

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 september 2023. Den Haag, 14 september 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 15, 23, 37 BuZa i.v.m. agendapunt 55 DiZa i.v.m. agendapunt...

2023D36903

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023 (PDF)

Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023. Den Haag, 7 september 2023 Noot: Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities...

2023D35898

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 5 juli 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 5 juli 2023. Den Haag, 5 juli 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BuZa i.v.m. agendapunt 5 VWS i.v.m. agendapunt 22 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering...

2023D30975

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 28 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 28 juni 2023. Den Haag, 28 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissies: BiZa i.v.m. agendapunt 2, 13, 36 DiZa i.v.m. agendapunt 27 EU i.v.m. agendapunt 34...

2023D29128

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek tot aanpassing tijdstip commissiedebat over vreemdelingen- en Asielbeleid op 28 juni 2023 op 27 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek tot aanpassing tijdstip commissiedebat over vreemdelingen- en Asielbeleid op 28 juni 2023 op 27 juni 2023. Den Haag, 27 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure...

2023D28672

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek overdragen brief "Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur" overdragen naar DiZa t.b.v. CD Online veiligheid en cybersecurity op 23 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek overdragen brief "Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur" overdragen naar DiZa t.b.v. CD Online veiligheid en cybersecurity op 23 juni 2023. Den Haag, 26 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie...

2023D28541

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om het commissiedebat Jeugdbescherming van 29 juni uit te stellen tot na het zomerreces op 23 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om het commissiedebat Jeugdbescherming van 29 juni uit te stellen tot na het zomerreces op 23 juni 2023. Den Haag, 26 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Document: Besluitenlijst van...

2023D28539

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Aangepaste spreektekst wet seksuele misdrijven op 23 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Aangepaste spreektekst wet seksuele misdrijven op 23 juni 2023. Den Haag, 26 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 23 juni 2023 Agendapunt: Verzoek inzake...

2023D28540

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek overheveling brief aan commissie digitale zaken op 22 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek overheveling brief aan commissie digitale zaken op 22 juni 2023. Den Haag, 22 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Document: Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 22 juni 2023 Agendapunt...

2023D27775

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek brief minister voor Rechtsbescherming met een feitenrelaas over Jamel L. die gisteren een vrouw doodstak in Den Haag op 21 juni 2023 (PDF)

Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek brief minister voor Rechtsbescherming met een feitenrelaas over Jamel L. die gisteren een vrouw doodstak in Den Haag op 21 juni 2023. Den Haag, 21 juni 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en...

2023D27570