Amendementen

Zoekresultaten (12.547)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Podt over een schulduitsluitingsgrond voor personen handelend als hulpverlener van een humanitaire organisatie

Amendement van het lid Podt over een schulduitsluitingsgrond voor personen handelend als hulpverlener van een humanitaire organisatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 414 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van...

2023D48191

Amendementen

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij ter vervanging van nr. 16 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het...

2023D47308

Amendementen

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2023D46798

Amendementen

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland

Amendement van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding buitenland.

2023D45812

Amendementen

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg.

2023D45725

Amendementen

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post.

2023D45722

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme

Amendement van het lid Hammelburg c.s. over middelen tegen antisemitisme. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024...

2023D45769

Amendementen

Amendement van het lid Sjoerdsma over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024

Amendement van het lid Sjoerdsma over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)...

2023D45640

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele...

2023D44451

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het ODA-budget

Gewijzigd amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het verhogen van het ODA-budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435 XVII Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en...

2023D44859

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023

Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2023D44873

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 3 over het toevoegen van € 60 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 435...

2023D44776

Amendementen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verhogen van het ODA-budget met ongeveer 120 miljoen.

2023D44766

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 6 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor energiebelasting voor non-energetisch verbruik van aardgas

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 6 over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor energiebelasting voor non-energetisch verbruik van aardgas. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426...

2023D44446

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens ter vervanging van nr. 10 over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven

Gewijzigd amendement van de leden Inge van Dijk en Erkens ter vervanging van nr. 10 over aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling en schenk- en erfrecht voor familiebedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging...

2023D44539