Amendementen

Zoekresultaten (12.547)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van de leden Erkens en Stoffer over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting

Amendement van de leden Erkens en Stoffer over het halveren van de verhoging van de alcoholaccijns en het verhogen van de accijns op tabak en de kansspelbelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418...

2023D44011

Amendementen

Amendement Van der Lee over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt

Amendement Van der Lee over verlaging van het tarief van de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting met 0,02 procentpunt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en...

2023D43994

Amendementen

Amendement van het lid Tony van Dijck over verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Amendement van het lid Tony van Dijck over verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) Nr...

2023D43945

Amendementen

Amendement van het lid Tony van Dijck over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf

Amendement van het lid Tony van Dijck over het ongedaan maken van de tariefstijging in de eerste schijf. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan...

2023D43949

Amendementen

Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over een verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens

Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over een verhoging van het tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige...

2023D43905

Amendementen

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting

Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het uitzonderen van de vennootschapsbelasting van voordelen uit diensten van algemeen belang van instellingen voor volkshuisvesting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele...

2023D43936

Amendementen

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen

Amendement van het lid Paternotte c.s. over het verhogen van de belasting op leidingwater en de BTW op sierteelt ter dekking van de 0%-rente op studieleningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging...

2023D43812

Amendementen

Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken

Amendement van de leden van Raan en Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere...

2023D43825

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over het afschaffen van de marktverkenning

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over het afschaffen van de marktverkenning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 400 Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting...

2023D43827

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Van Kent ter vervanging van nr. 6 over middelen voor koopkrachtverbetering voor werkenden in sociale ontwikkelbedrijven

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Van Kent ter vervanging van nr. 6 over middelen voor koopkrachtverbetering voor werkenden in sociale ontwikkelbedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 B Vaststelling van de...

2023D43893

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor een verhoging van het minimumloon en van de kinderopvangtoeslag

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor een verhoging van het minimumloon en van de kinderopvangtoeslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling...

2023D43807

Amendementen

Amendement van het lid Eppink over dekking voor het schrappen van een wijziging van de BOR

Amendement van het lid Eppink over dekking voor het schrappen van een wijziging van de BOR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken...

2023D43900

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 53 over middelen voor extra meedoenbalies

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 53 over middelen voor extra meedoenbalies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken...

2023D43873

Amendementen

Amendement van het lid Drost over dekking voor middelen voor het aardgasvrij-gereed maken van woningen in het bevingsgebied

Amendement van het lid Drost over dekking voor middelen voor het aardgasvrij-gereed maken van woningen in het bevingsgebied. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 L Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds...

2023D43803

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bikker ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het oplossen van hardheden in de sociale zekerheid

Gewijzigd amendement van de leden Klaver en Bikker ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het oplossen van hardheden in de sociale zekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XV Vaststelling van...

2023D43898