Amendementen

Zoekresultaten (12.797)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van de leden Stoffer en Pijpelink ter vervanging van nr. 9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

Amendement van de leden Stoffer en Pijpelink ter vervanging van nr. 9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 478 Wijziging van...

2024D12569

Amendementen

Amendement van de leden Grinwis en Flach over het in het wetsvoorstel opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte

Amendement van de leden Grinwis en Flach over het in het wetsvoorstel opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 387 Wijziging van...

2024D12128

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 12 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 12 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers...

2024D11957

Amendementen

Amendement van het lid Erkens over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de strikte voorwaarden waaronder er mag worden afgeweken van een overgangstermijn van 8 jaar

Amendement van het lid Erkens over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de strikte voorwaarden waaronder er mag worden afgeweken van een overgangstermijn van 8 jaar.

2024D11704

Amendementen

Amendement van het lid Flach over het regelen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige, haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening, en dat via de amvb een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers wordt gewaarborgd

Amendement van het lid Flach over het regelen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige, haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening, en dat via de amvb een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening...

2024D11805

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer over de hoeveelheid bewegingsonderwijs eveneens uitdrukken in klokuren

Amendement van het lid Stoffer over de hoeveelheid bewegingsonderwijs eveneens uitdrukken in klokuren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 478 Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in...

2024D11813

Amendementen

Amendement van het lid Stoffer over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

Amendement van het lid Stoffer over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 478 Wijziging van wetten op met name het terrein van...

2024D11807

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Beckerman ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Beckerman ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en...

2024D11826

Amendementen

Amendement van de leden Erkens en Beckerman over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Amendement van de leden Erkens en Beckerman over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk. Tweede Kamer...

2024D11701

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Dijk ter vervanging van nr. 13 over het afschaffen van het eigen risico

Gewijzigd amendement van het lid Dijk ter vervanging van nr. 13 over het afschaffen van het eigen risico. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 357 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van...

2024D11185

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 20 over een evaluatie binnen vijf jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 225 Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak...

2024D11204

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht

Nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 19 over een gezamenlijke commissie van toezicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 225 Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak...

2024D11336

Amendementen

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 225 Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte...

2024D11416

Amendementen

Amendement van het lid Daniëlle Jansen over het toezicht op het verbod op verkoop van tabakswaren in de horeca

Amendement van het lid Daniëlle Jansen over het toezicht op het verbod op verkoop van tabakswaren in de horeca. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 357 Wijziging van een aantal wetten op het terrein...

2024D11036

Amendementen

Amendement van het lid Bushoff over uitbreiding van de vergunningplicht bij het starten van een zorginstelling

Amendement van het lid Bushoff over uitbreiding van de vergunningplicht bij het starten van een zorginstelling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 357 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie...

2024D10967