Amendementen

Zoekresultaten (12.547)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het...

2023D44273

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk over het verlagen van vergoedingen inzake Wahv-zaken

Amendement van het lid Inge van Dijk over het verlagen van vergoedingen inzake Wahv-zaken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 427 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en de Wet op de belasting...

2023D44008

Amendementen

Amendement Grinwis c.s. over verlenging van het afbouwpad voor het verlaagd tarief glastuinbouw van vijf naar tien jaar

Amendement Grinwis c.s. over verlenging van het afbouwpad voor het verlaagd tarief glastuinbouw van vijf naar tien jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw) Nr...

2023D44091

Amendementen

Amendement van het lid Eppink over het handhaven van de goingconcernwaarde van de BOR op 83%

Amendement van het lid Eppink over het handhaven van de goingconcernwaarde van de BOR op 83%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in...

2023D43910

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44092

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van delegatiebepalingen en het uitsluitend bepalen van de belastingplicht op grond van de wettelijke norm

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 8 over het laten vervallen van delegatiebepalingen en het uitsluitend bepalen van de belastingplicht op grond van de wettelijke norm. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D43978

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee over het per 2024 afschaffen van enkele vrijstellingen in de energiebelasting

Amendement van het lid Van der Lee over het per 2024 afschaffen van enkele vrijstellingen in de energiebelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 432 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale...

2023D43988

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee over het per 2024 afschaffen van het verlaagd tarief voor de glastuinbouw

Amendement van het lid Van der Lee over het per 2024 afschaffen van het verlaagd tarief voor de glastuinbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 426 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)...

2023D43973

Amendementen

Amendement van het lid Van der Lee over het verder verlagen van de goingconcernwaarde van de BOR naar 32%

Amendement van het lid Van der Lee over het verder verlagen van de goingconcernwaarde van de BOR naar 32%. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de...

2023D43995

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. over vruchtwisseling

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. over vruchtwisseling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 421 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 in verband met aanpassingen in een aantal...

2023D43953

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418...

2023D44093

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 30 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets

Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 30 over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en verruiming naar transferpassagiers en privéjets.

2023D44007

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 41 over het laten vervallen van het verlaagd BTW-tarief voor logies en over het verlagen van het tarief voor de eerste schijf bij aardgas. Tweede...

2023D43969

Amendementen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen

Amendement van de leden Inge van Dijk en Van Weyenberg over een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenregelingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)...

2023D44094

Amendementen

Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s.

Subamendement van de leden Erkens en Alkaya over het wijzigen van het amendement onder nr. 12 van de leden Grinwis c.s.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige...

2023D44090