Amendementen

Zoekresultaten (12.797)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis c.s. 36387-19 over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek

Amendement van het lid Grinwis c.s. 36387-19 over bevoegdheden voor de ACM ter voorbereiding op een kostengebaseerde tariefsystematiek.

2024D14236

Amendementen

Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd

Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan individuele huishoudens bij wie bij de overgang naar warmtelevering het ‘niet meer dan anders’-principe niet goed wordt nageleefd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 387...

2024D14227

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Flach 36387-18 ter vervanging van nr. 14 over het opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte

Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Flach 36387-18 ter vervanging van nr. 14 over het opnemen van de stapsgewijze implementatie richting een op kosten gebaseerde tariefregulering van warmte.

2024D14232

Amendementen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen

Amendement van het lid Vondeling over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten, de gemeenteraad en de waterschappen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de...

2024D14053

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 19 over verlenging van de maximering van de huurprijsverhoging met vijf jaar en een evaluatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 511 Wijziging...

2024D14000

Amendementen

Amendement van het lid Flach 36387-16 over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening

Amendement van het lid Flach 36387-16 over het vastleggen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige en voor eigenaren en huurders haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening.

2024D14188

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Flach 36387-15 ter vervanging van nr. 11 over het in de amvb stellen van regels ter waarborging van een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers

Gewijzigd amendement van het lid Flach 36387-15 ter vervanging van nr. 11 over het in de amvb stellen van regels ter waarborging van een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers.

2024D14185

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd

Amendement van het lid Grinwis 36412-9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 412 Wijziging van de...

2024D13967

Amendementen

Amendement van het lid Helder over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad

Amendement van het lid Helder over incompatibiliteit van het rechterschap en het lidmaatschap van provinciale staten en de gemeenteraad. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 243 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie...

2024D13781

Amendementen

Amendement van de leden Bontenbal en Erkens 36378-21 over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling

Amendement van de leden Bontenbal en Erkens 36378-21 over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling.

2024D13933

Amendementen

Amendement van het lid Postma 36378-18 over een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten

Amendement van het lid Postma 36378-18 over een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten. Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik Intern gebruik TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 378 Regels over energiemarkten en...

2024D13886

Amendementen

Amendement van het lid Flach 36378-20 over een verbod van telefonische verkoop van energiecontracten met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument

Amendement van het lid Flach 36378-20 over een verbod van telefonische verkoop van energiecontracten met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument.

2024D13891

Amendementen

Amendement van het lid Kröger 36378-19 over het aan omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van eindafnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden

Amendement van het lid Kröger 36378-19 over het aan omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van eindafnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden.

2024D13888

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman 36378-17 over het toevoegen van de vangnetregeling uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Amendement van het lid Beckerman 36378-17 over het toevoegen van de vangnetregeling uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

2024D13833

Amendementen

Amendement van het lid Erkens 36378-16 over het versterken en verbeteren van de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen

Amendement van het lid Erkens 36378-16 over het versterken en verbeteren van de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen.

2024D13808