Gang

Wetsvoorstel Wijziging Wet Kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

Met dit wetsvoorstel worden extra kwaliteitseisen voor de gastouderopvang wettelijk geregeld. De voorgestelde wijzigingen richten zich op drie onderwerpen:
a) Het stellen van pedagogische doelen bij gastouderopvang. Deze doelen zijn: emotionele veiligheid voor het kind bieden, persoonlijke en sociale kwaliteiten bevorderen en normen en waarden overbrengen.
b) Het invoeren van de regel dat een gastouder maximaal bij twee gastouderbureaus mag zijn aangesloten.
c) De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voor de coaching van gastouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 april 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 6 maart 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 12 maart 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 april 2024 te 14.00 uur. 

 4. 3 april 2024

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 mei 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 22 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 2 september 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang (36513)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten