Gang

Wetsvoorstel Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Houwelingen (FVD) waarin wordt voorgesteld om een raadplegend referendum te houden over de vraag of het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie moet worden voortgezet of niet.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Tijd activiteit: 20:00 - 22:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:59 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:12 - 12:13

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 oktober 2023 om 12.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 24 april 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 mei 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop. 

 3. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 14 september 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 oktober 2023 om 12.00 uur. 

 5. 5 oktober 2023

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (TK 36346)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 14 februari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 7 maart 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 7 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 27 maart 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (36346) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 10. 30 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (36346) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten