Gang

Wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

Dit wetsvoorstel voorziet in wetgeving ter uitvoering van het HNS-verdrag. Het HNS-verdrag regelt de aansprakelijkheid en schadevergoeding bij ongevallen met schepen die gevaarlijke of schadelijke stoffen (HNS-stoffen) als lading over zee vervoeren. Op grond van het verdrag is de scheepseigenaar aansprakelijk voor schade door HNS-stoffen. De scheepseigenaar kan zijn aansprakelijkheid beperken tot een maximale limiet. Daarnaast verplicht het verdrag de scheepseigenaar zich te verzekeren voor de bedragen van zijn gelimiteerde aansprakelijkheid. Tenslotte voorziet het verdrag in de oprichting van een internationaal schadefonds (het HNS-Fonds).

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in samenhang met het voorstel van Rijkswet dat hieronder staat geagendeerd (36323-(R2182).  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot ook de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Goedkeuringswet voor het HNS-verdrag is ontvangen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 mei 2023.  In gezamenlijkheid te behandelen met wetsvoorstel Goedkeuringswet (36323-(R2182)).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 16:00 - 16:40

Wetgevingsproces

 1. 24 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 5 april 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 mei 2023.  In gezamenlijkheid te behandelen met wetsvoorstel Goedkeuringswet (36323-(R2182)).  

 4. 10 mei 2023

  Goedkeuringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en Uitvoeringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 11 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot ook de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Goedkeuringswet voor het HNS-verdrag is ontvangen.  

 7. 20 december 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in samenhang met het voorstel van Rijkswet dat hieronder staat geagendeerd (36323-(R2182).  Niet controversieel verklaren. 

 8. 21 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 15 februari 2024

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Uitvoering van het op 3 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 1997, 302 en Trb. 2002, 222), zoals gewijzigd door het op 30 april 2010 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, 1996 (Trb. 2010, 316) (Uitvoeringswet HNS-verdrag) (36331)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten