Gang

Wetsvoorstel Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken

Op 10 juli 2020 is de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in werking getreden. Daarin is geregeld dat tijdelijk niet langer dwangsommen hoeven worden te betaald als de Minister c.q. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te laat beslist op een asielaanvraag. De Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken voorziet in definitieve afschaffing van de dwangsommen in vreemdelingenzaken. In dit wetsvoorstel wordt opnieuw mogelijk in alle vreemdelingenzaken beroep tegen niet tijdig beslissen in te stellen bij de bestuursrechter. Onder de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND is dit voor asielzaken opgeschort voor een periode van een jaar. In het kader van dit beroep kan de bestuursrechter de minister opdragen binnen een bepaalde termijn te beslissen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Tijd activiteit: 16:30 - 21:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:06 - 14:07

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 mei 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing organiseren.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

 1. 3 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 4. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30) 

 5. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Technische briefing organiseren. 

 6. 22 maart 2022

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 7. 31 maart 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 8. 13 april 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 mei 2022 te 14.00 uur. 

 9. 12 mei 2022

  Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 20 maart 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 21 maart 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 18 juni 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken (35749)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten