Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding

De voorgestelde wijziging van de Postwet 2009 is gericht op de ondersteuning van de transitie naar een brede bezorgmarkt. De wijzigingen kunnen grofweg worden onderverdeeld in vier blokken. Ten eerste is op enkele punten een wijziging van het wettelijk kader van de universele postdienst (hierna: UPD) nodig om mee te kunnen bewegen met groeiende behoeften van gebruikers en daarbij ook ruimte te laten voor technologische ontwikkelingen. Ten tweede wordt voorzien in een wijziging van de huidige toegangsregulering. Deze aanpassing is gericht op het benutten van schaalvoordelen en niet langer op het verder stimuleren van concurrentie. Ten derde heeft de wijziging van deze wet als doel de positie van werkenden met een arbeidsbeperking in de postsector te versterken. Tot slot heeft de wijziging van deze wet betrekking op het borgen van de continuïteit van de UPD in geval van een buitenlandse overname van de uitvoerder van de UPD.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de uitspraak van de College College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de concentratie van PostNL met Sandd.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:35

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Voorafgaand aan de plenaire behandeling technische briefing organiseren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 mei te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 20:40 - 20:41

Wetgevingsproces

 1. 30 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 6 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 mei te 12.00 uur. 

 4. 14 mei 2020

  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 oktober 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Voorafgaand aan de plenaire behandeling technische briefing organiseren.  

 6. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 10 november 2020

  Technische briefing over de wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders (via videoverbinding).

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 8. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 9. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 10. 1 februari 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van de uitspraak van de College College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de concentratie van PostNL met Sandd. 

 11. 5 juli 2022

  Procedurevergadering EZK

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 12. 6 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 13. 6 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 13 december 2022

  Procedurevergadering commissie EZK

  Procedurevergadering

 15. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 16. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 19 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 18. 9 september 2024

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers (35423)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten