Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

Dit wetsvoorstel van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer verandert de fiscale behandeling van aanmerkelijk belang. Het bevat zes voorstellen voor aanpassingen van de gebruikelijk-loonregeling en doelmatigheidsmarge, de doorschuifregeling, de bedrijfsopvolgingsregeling en van het belastingtarief voor Box 2.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 09:00 - 10:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 november 2022 te 17.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 7 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 juni 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 13 oktober 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 16 november 2022 te 17.00 uur. 

 4. 16 november 2022

  Voorstel van wet van de leden Maatoug, Van der Lee en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 26 januari 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 31 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 23 februari 2023

  Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 8. 30 maart 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief (36128) (1e TK)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 13 april 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 10 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 11 april 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 13. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen (36128) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 14. 25 april 2024

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 15. 25 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 21 mei 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten