Wandelgang

Wetsvoorstel Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB) en Grinwis (CU) zorgt ervoor dat thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27-ste levensjaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dit wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en is aanvullend op het voorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Initiatiefnemers wordt verzocht om een appreciatie van de brief van de minister van BZK dd. 12 december jl. over Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen (zie agendapunt 39) in relatie tot hun wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 januari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Initiatiefnemers wordt verzocht om een appreciatie van de brief van de minister van BZK dd. 12 december jl. over Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen (zie agendapunt 39) in relatie tot hun wetsvoorstel.