Wetsvoorstel

Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB) en Grinwis (CU) zorgt ervoor dat thuiswonende, meerderjarige kinderen van wie de ouders overlijden, tot hun 27-ste levensjaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dit wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en is aanvullend op het voorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

13 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Initiatiefnemers wordt verzocht om een appreciatie van de brief van de minister van BZK dd. 12 december jl. over Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen (zie agendapunt 39) in relatie tot hun wetsvoorstel.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

23 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten