Wetsvoorstel

Wet vrachtwagenheffing

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is opgenomen dat, in navolging van omringende landen, zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel voorziet daarin. Het betreft een heffing voor vrachtwagens waarbij houders van vrachtwagens betalen naar gereden kilometer. De netto-opbrengsten zullen terugvloeien naar de vervoerssector voor innovatie en verduurzaming.

Activiteiten

10 nov 2021
09 nov 2021
29 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 16 november 2021.

10:15 - 11:15

16 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

22:35 - 22:36

Wetgevingsproces

14 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
16 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
09 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

15 sep 2021
Download CJIB Toetsing
15 sep 2021
Download Advies RDW
15 sep 2021
Download Advies ATR
15 sep 2021
Download Beslisnota's
Alle documenten