Wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting

Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Na de afschaffing van de collectiviteitskorting verdwijnt de opslag waarmee zorgverzekeraars de premie verhogen om de collectiviteitskorting te verstrekken. Naar verwachting worden de verschillen tussen de premies kleiner. Gemiddeld blijft het bedrag van de premie hetzelfde doordat de kruissubsidiëring wegvalt. In de huidige premies zijn immers zowel de opslag, als de collectiviteitskortingen verwerkt. Aangezien de opslag de kortingen financiert en de zorgkosten niet toe- of afnemen bij afschaffing van de collectiviteitskorting, zal het gemiddelde bedrag van de premie door deze wijziging niet veranderen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 138
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
JA21 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
Volt 2
BBB 1
Voor
FVD 5
DENK 3
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
Niet deelgenomen
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 19:00 - 21:19

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 september 2021 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 25 juni 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 8 juli 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 4. 14 september 2021

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (TK 35872)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 18 november 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 6. 24 november 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (35872)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 12 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven