Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Dit wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen.

Activiteiten

11 mei 2021
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668)

16:30 - 22:00

22 apr 2021
04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

02 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande de behandeling pas kan plaatsvinden na ontvangst van de nota van wijziging.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
15 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 januari 2021 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

10 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:05 - 13:06

Wetgevingsproces

08 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
14 jan 2021

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 apr 2021

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
22 apr 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

09 dec 2020
Download HUF-toets
07 mei 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten