Wetsvoorstel Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Dit wetsvoorstel voorziet in een tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 15
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 3
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Tegen
PVV 17
PvdD 6
FVD 5
SGP 3
JA21 3
Groep Van Haga 3
BIJ1 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 00:10

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds aangemeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met dien verstande de behandeling pas kan plaatsvinden na ontvangst van de nota van wijziging.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 januari 2021 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Wetgevingsproces

 1. 8 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 14 januari 2021

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 6. 2 februari 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 4 februari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 13 april 2021

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 22 april 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 11 mei 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668)

  Plenair debat (wetgeving)

 11. 18 mei 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 12. 18 mei 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven