Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Met dit reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten wordt een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten te vereenvoudigen. Hiermee wordt bijgedragen aan een soepelere uitvoeringspraktijk. Ook worden enkele technische onvolkomenheden hersteld.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Via een e-mailprocedure inventariseren of er fracties zijn die een inbreng voor het verslag willen leveren.

10:00 - 11:00

10 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:05 - 13:06

Wetgevingsproces

09 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten