Wetsvoorstel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren

Met deze wet wordt de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verbeterd en de administratieve lasten voor mbo-instellingen verminderd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1

Activiteiten

27 jan 2022
16 nov 2021
03 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:25 - 14:26

03 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

10:00 - 11:30

19 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2020 te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

10 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

04 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 nov 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
03 dec 2020

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 jun 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
03 jun 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 nov 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
27 jan 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

Plenair debat (wetgeving)
08 feb 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

10 nov 2021
Download Beslisnota
21 jan 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten