Gang

Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren

Met deze wet wordt de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verbeterd en de administratieve lasten voor mbo-instellingen verminderd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:25 - 14:26

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2020 te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 4 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 19 november 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2020 te 10.00 uur. 

 4. 3 december 2020

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten. 

 7. 3 juni 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 3 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 16 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 25 november 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 11. 27 januari 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 8 februari 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 13. 8 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten