Wetsvoorstel

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Voorstel van wet van het lid Renkema. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit wetsvoorstel wil de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

Wetgevingsproces

07 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten