Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Voorstel om starters op de woningmarkt (jongvolwassenen tot 35 jaar) vrij te stellen van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een eigen woning en het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
SGP 3
50PLUS 3
DENK 3
Krol 1
Voor
SP 14
PvdD 4
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:20 - 00:17

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:15 - 22:27

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsoverleg

Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 23:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2 november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11 november 2020.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 20:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag handhaven op woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:45

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

 1. 15 september 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 september 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 23 september 2020

  Besloten technische briefing Belastingplan 2021

  Technische briefing

 5. 24 september 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 6 oktober 2020

  Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2021

  Procedurevergadering

 7. 7 oktober 2020

  Pakket Belastingplan 2021

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 26 oktober 2020

  Pakket Belastingplan 2021

  Wetgevingsoverleg

 9. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 10. 2 november 2020

  Belastingplan 2021

  Wetgevingsoverleg

 11. 4 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) 1e termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 11 november 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 14. 11 november 2020

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35568) voortzetting

  Plenair debat (wetgeving)

 15. 12 november 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan het Debat over de terreurdaad in Frankrijk : STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) en over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken, over de Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554 en over moties ingediend bij het VAO JBZ-raad en het VAO Nertsen en COVID-19 (AO d.d. 11/11))

  Stemmingen

Documenten

Naar boven