Gang

Wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie

Voorstel voor een belasting op de uitstoot van broeikasgas door industrie en afvalverbrandingsinstallaties. Uitgezonderd zijn glastuinbouw, stadsverwarming, elektriciteitsopwekking en het verwarmen en koelen van gebouwen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 119
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:20 - 00:17

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:15 - 22:27

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsoverleg

Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 23:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2 november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11 november 2020.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:45

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 20:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag handhaven op woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:45

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

 1. 15 september 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 september 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 4. 23 september 2020

  Besloten technische briefing Belastingplan 2021

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 24 september 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020. 

 6. 6 oktober 2020

  Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2021

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag handhaven op woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur. 

 7. 7 oktober 2020

  Pakket Belastingplan 2021

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 26 oktober 2020

  Pakket Belastingplan 2021

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 9. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2 november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11 november 2020. 

 10. 2 november 2020

  Belastingplan 2021

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 4 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) 1e termijn Kamer

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 14. 11 november 2020

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 15. 11 november 2020

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35568) voortzetting

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 16. 12 november 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan het Debat over de terreurdaad in Frankrijk : STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) en over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken, over de Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554 en over moties ingediend bij het VAO JBZ-raad en het VAO Nertsen en COVID-19 (AO d.d. 11/11))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten