Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake steun- en herstelpakket

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) vanwege aanvullende maatregelen binnen het Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Het gaat onder andere om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), de Tijdelijke regeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo), het versnellen van de brede schuldenaanpak en de vergoeding eigen bijdrage kinderopvangtoeslag.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Krol 1
Van Haga 1
Tegen
PvdD 4
Afwezig
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

29 sep 2020
Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
24 sep 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Besluit: Behandeld.

10:16 - 17:30

Debat terugkijken
23 sep 2020
14 sep 2020
Technische briefing

Ministerie SZW - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:30

Debat terugkijken
08 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 14 september 2020 te 17.00 uur.

16:30 - 17:30

02 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 13:46

Wetgevingsproces

31 aug 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 sep 2020

Ministerie SZW - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542)

Technische briefing
14 sep 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542)

Inbreng feitelijke vragen
21 sep 2020

Toevoegen behandeling Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket bij plenair debat over het derde steunpakket (35542)

E-mailprocedure
22 sep 2020

Wetsvoorstel vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket (Kamerstuk 35542) gereed voor plenaire behandeling?

E-mailprocedure
23 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Plenaire vergadering: Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat
29 sep 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten