Wetsvoorstel

Wet over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk. Werknemers zijn bijna altijd bereikbaar en voelen de druk om ook in vrije tijd te reageren op werkberichten. Indiener wil daarom regelen dat werkgevers en werknemers, ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, afspraken maken over niet bereikbaar zijn buiten werktijd. Hiermee kunnen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting, zoals stress en burn-outklachten, door het altijd bereikbaar zijn worden beperkt.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
25 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:50 - 16:30

25 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 juni 2021 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

21 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 mei 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
16 jun 2021

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 jul 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
28 sep 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten